Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Projekty Anacco – Rozmowy Rozwojowe 360

Projekty Anacco – Rozmowy Rozwojowe 360

 • Jaki był cel usługi oceny 360?
 • W jaki sposób wykorzystano feedback 360?
 • Zastosowanie badania stylów zachowań, motywacji?
 • Kontynuacja projektu

#Rekomendacje
Anacco Advisors and Trainers

Poniższy opis jest kompilacją kilkudziesięciu  projektów o podobnym celu i charakterze. Materiał może być inspiracją, poradnikiem dla projektów doradczych budowania systemów rozmów rozwojowych i pracy Interim HR Menedżera. Opisujemy również projekty rozmów rozwojowych z  wykorzystaniem feedbacku 360 w systemie Competence Navigator  oraz użycia dodatkowych narzędzi diagnostycznych Extended DISC i Insightful Profilera IP 121

 

Projekty wykonane dla firm produkcyjnych i usługowych. Branże: budowlana, energetyczna, zbrojeniowa, FMCG, motoryzacyjna, lotnicza, hotelarska, IT, kancelarie prawne oraz  administracja państwowa i urzędy samorządowe. Zobacz rekomendacje

Feedback 360 -KPI

Cel projektu: Rozmowy Rozwojowe – Feedback 360

Najczęstsze oczekiwania naszych klientów zlecających nam usługę doradczą opracowania systemu rozmów rozwojowych z modułem ocen 360 to:

 • Zaangażowanie kadry menedżerskiej
 • Koncentracja na planowaniu strategicznym
 • Poprawa systemu zarządzania KPI
 • Koncentracja na misji i wartościach firmowych
 • Efektywne budowanie i praca podległymi zespołami
 • Niwelowanie silosów i konfliktów pomiędzy menedżerami i pracownikami
 • Odpowiedni dobór i motywacja kadry menedżerskiej
 • Integracja kadry menedżerskiej
 • Plany rozwojowe, praca rozwojowa, wsparcie coachingowe

Dlaczego ocena 360 ? 

Feedback 360 jest systemem, który  doskonale integruje i tworzy synergię wielu innych systemów zarządzania i rozwoju personalnego. Zlecone nam projekty większości koncentrowały się na kadrze kierowniczej  i efektywności ich pracy.

 • Potrzebowaliśmy jasnych i konkretnych celów rozwojowych
 • Zobiektywizowania oceny
 • Szerokiej, wieloźródłowej informacji zwrotnej
 • Skalowania wyników i możliwości ich interpretacji
 • Dużej próby odpowiedzi i ocen
 • Komentarzy i wsparcia do interpretacji wyników
 • Łatwego, intuicyjnego systemu udzielania i zbierania informacji

Inne systemy  i diagnostyka w rozmowach rozwojowych 360

Rozmowy rozwojowe to proces, który  trwa cały czas, cały rok. Proces rozwoju kadry menedżerskiej często był  uzupełniany:

 • Badaniami zachowań, osobowości, motywacji, inteligencji emocjonalnej itp.
 • Badaniem opinii pracowników o zaangażowaniu i zadowoleniu w pracy
 • Diagnostyką typowania talentów i osób HiPo
 • Analizą procesów sprawności zarządzania i komunikacji celów strategicznych i KPI

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym temacie

menedżera, doradcy, trenera, diagnosty, coacha – zobacz nasze propozycje

Rozmowy
Rozwojowe

projekt doradczy

Insightful
Profiler ™

style  zachowań

W powyższych badaniach doskonale sprawdzają się narzędzia:


Uzyskane przez Klienta efekty

 • Poprawa komunikacji i współpraca menedżerska
 • Weryfikacja i upowszechnienie wartości firmowych
 • Zarządzanie wartościami w systemach HR
 • Odpowiedni dobór menedżerów i osób kluczowych
 • Odpowiednie działania rozwojowe dla kadry kierowniczej
 • Poprawa zarządzania, realizacji celów, KPI, jakość przywództwa
 • Właściwie dobrane systemy motywacyjne dla kadry i pracowników

Udostępnij:

Kategorie Wpisów – Blog