Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Ocena Pracowników i System Wartości

Ocena Pracowników i System Wartości

 • wartości organizacyjne – lista 4-6 wartości, na których organizacja opiera swoją skuteczność i sukces. Dotyczy każdego członka organizacji. Przykładowo: wysoka jakość pracy, praca zespołowa, zaangażowanie i inicjatywa, aktywny rozwój  itp.
 • wartości – co jest dla nas ważne – kreuję poglądy i sposób myślenia, to kształtuje nawyki, dalej pojawiają się kompetencje (to jest oceniane w tradycyjnych systemach), dalej kompetencje kształtują zachowania i wyniki pracy (ocena bieżąca)
 • organizacje, które świadomie stworzyły katalog wartości i zarządzają nimi mają, szczególnie rozwinięte systemy rozwoju i motywacji.
 • świadome stosowanie oznacza, że członkowie tej organizacji znają te wartości, identyfikują się z nimi,
 • wartości organizacji i osobisty system wartości pracownika są spójne lub zbliżone,
 • jeśli system jest sztucznie wprowadzony – działa podobnie do tradycyjnego systemu oceny okresowej – następuje ocena a nie rozwój myślenia i postaw.
 • ocena okresowa oparta o system wartości ta taka, która zamiast na kompetencjach opiera się o analizę rozumienia i zgodności z wartościami organizacyjnymi,
 • każda wartość rozumiana odpowiednio do stanowiska pracy,

System Wartości Organizacyjnych

jest  fundamentem tworzenia i opisywania oczekiwanych postaw pracowniczych i kompetencji w systemach SOOP

 • system sięga zatem głębiej i w sposób fundamentalny  do rozwoju i pracy pracowników. To co jest dla nas ważne – nasze wartości – kreują nasze myślenie i poglądy na to co robimy i na to co nas otacza, nasze poglądy wpływają na to jak się zachowujemy, jak działamy, jak pracujemy.
 • klasycznie rozumiane kompetencje są pochodną naszych poglądów. W ten właśnie sposób decydujemy czy coś jest dla nas ważne i jaki będziemy mieli do tego stosunek. Przykładowo jeśli jest dla nas ważne aby uczestniczyć w dobrej współpracy z innymi ( wartością jest współpraca) – to nasz sposób komunikowania się, budowanie relacji, kierowanie zespołem, motywowanie, itp.  będą nakierowane na współpracę (tę właśnie wartość). Nie ma potrzeby nas motywowania lub zmuszania – bo sami tego chcemy i wręcz poszukujemy.
 • Bardzo dobry i skuteczny system – wymaga jednak dużych kwalifikacji lub wsparcia psychologa, coacha w rozmowach z pracownikami,
 • system nie ocena czy nasze wartości są dobre czy nie  (tego się nie powinno oceniać) – ocenia w jaki sposób pasują do tej organizacji, do tego stanowiska, do tego zespołu i co z tego może wynikać,
 • nad wartościami można pracować – zazwyczaj coachingowo – jest to proces długotrwały i trudny – osoba powinna chcieć takiej zmiany. Każda forma przymusu  będzie nieskuteczna – osoba może zmienić zachowania pod wpływem przymusu (motywacji zewnętrznej)  ale nie zmienia poglądów i nawyków – a o nie właśnie chodzi w tym podejściu,
 • osoba, która ma sprzeczne wartości z wymaganymi może pracować dobrze ale pracuje w sposób przymuszany i trudno jest budować u niej samej motywację wewnętrzną
 • takie systemy są szczególnie ważne dla wyższych stanowisk specjalistycznych i menedżerskich oraz dla organizacji gdzie szczególnie ważna jest praca zespołowa, kreatywność, inicjatywa, itp.
System Wartości  Organizacyjnych – jest  podstawą w procesach  rekrutacji, szkolenia, rozwoju, budowania zespołów, postaw i pracy liderów, oceny pracowników, systemów motywacyjnych w tym systemów wynagradzania i premiowania pracowników.
Plusy i zalety oceny okresowej – zarządzanie wartościowymi Zagrożenia oceny okresowej – zarządzanie wartościami
 • zasady systemu są proste i czytelne
 • działa w sposób długotrwały i odporny na bieżące zmiany
 • system doskonale kształtuje wartości organizacyjne, nawyki – czyli sprzyja kulturze organizacyjnej gdzie rozwój i dobra praca są wartościowe,
 • bardzo głęboka motywacja wewnętrzna pracownika – sprzyja zmianie poglądów, zmniejsza opór przed zimną, tworzy klimat zespołu i wspólnej pracy,
 • sprzyja efektywnym zespołom – lepsza komunikacja i zaufanie,
 • sprzyja dobrym liderom,
 • dobrze wprowadza nowych pracowników do wymagań danej organizacji,
 • pomaga pracownikom o innych wartościach znaleźć inną pracę,
 • ocena pracy jest wyraźnie narzędziem do wniosków i rozwoju – jest lubiana
 • często pojawia się coaching
 • pojawia się jako jedna z ważniejszych  kompetencji menedżerów:  mentoring

 

 

 • wymaga dużej świadomości i kwalifikacji kadry kierowniczej,
 • wymaga zbadania i pracy nad aktualną sytuacją w zakresie wartości i motywacji pracowników,
 • wskazany zespół specjalistów ds. rozwoju lub zespół coachów wewnętrznych

Udostępnij:

Kategorie Wpisów – Blog