Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Ocena bieżąca pracowników – czym jest i kiedy stosować?

Ocena bieżąca pracowników – czym jest i kiedy stosować?

 • kto ocenia: zazwyczaj przełożony, lider grupy, czasami samoocena,
 • bywają również  raporty automatyczne, szczególnie: produkcja, handel, logistyka,
 • w przypadku wyższych stanowisk – kierownicze i menedżerskie – raporty controllingowe,
 • głównie ocena realizacji poleceń, zadań, wskaźników, celów, projektów,
 • dla pracowników liniowych i pomocniczych – ocena poleceń i sposobu wykonywania pracy,
 • często rozliczana ilościowo lub jakościowo (ilość, wartość, dokładność, terminowość),
 • często powiązana z systemem premiowania zadaniowego,
 • w produkcji możliwe powiązanie w postaci  akordu,
 • dla grup sprzedażowych ocena bieżąca często jest powiązana z prowizją ( uproszczona forma premii zadaniowej)
 • ocena bieżąca uczestniczy w systemach zarządzania zadaniowego, zarządzania przez cele (MBO)

Ocena bieżąca – jej zalety dla HR

Wymagane i czytelne narzędzie do: rozwoju wdrażanych pracowników, podstawa zarządzania zadaniami – MBO, doskonały system dla celów premiowania zadaniowego

 • ocena w okresach jednego miesiąca lub kwartału,
 • okresy roczne to również ocena bieżąca dla wyższych stanowisk menedżerskich – ocena kluczowych wskaźników sukcesu (KPI)
 • cel oceny bieżącej: weryfikacja pracy pracownika,
 • motywacja: najczęściej premia lub dalsze zatrudnienie,
 • inne uwagi: bywa, że jest brana do oceny rocznej jako jeden z elementów
 • ocena bieżąca jest realizowana  niemal zawsze i w każdej organizacji
 • jest realizowana  w sposób formalny, systemowy lub całkiem nieformalnie i uznaniowo
 • ocena bieżąca może mieć skutki decyzji personalnych i motywacyjnych lub nie
 • szczególne wyjątki: w systemach zarządzania talentami, wartościami organizacyjnymi, rozwoju poprzez coaching – ocena bieżąca przestaje mieć tylko charakter ilościowy i jakościowy jest oceną behawioralną i dotyczy zachowań, motywacji, zmiany, rozwoju – więcej na ten temat w opracowaniu: ocena i talenty oraz wartości.

Ocena bieżąca, a przygotowanie Menedżerów

By ocena była pomocna w motywacji i zarządzaniu HR – wymaga to dobrej komunikacji interpersonalnej przełożonego, mentora z pracownikiem, działań etycznych i szacunku do zespołu oraz jej członków

 

Plusy i zalety oceny bieżącej Zagrożenia i wady oceny bieżącej
 • szybka  i bieżąca informacja,
 • ocena zazwyczaj jednoznaczna nie uznaniowa,
 • ściśle związana z celem i wymaganiami stanowiska,
 • nie wymaga szczególnych kwalifikacji od oceniającego,
 • raczej prosta do zastosowania,
 • często wspomagana raportami automatycznymi,

 

 • nie bierze pod uwagę powodów,
 • nie uwzględnia stopnia wdrożenia, rozwoju zawodowego pracownik,
 • minimalny nacisk na rozmowę z pracownikiem,
 • często informacja bez rozmowy,
 • korelacje finansowe koncentrują pracę na wyniki a nie na rozwój,
 • może powodować stres i frustrację w przypadku trudnych zadań lub małego doświadczenia pracownika.

 

Autor i opracowanie  materiału:  Sebastian Trzaska

Udostępnij:

Kategorie Wpisów – Blog