Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Jak działa feedback 360 Competence Navigator

Jak działa feedback 360 Competence Navigator

 • Jak zaprogramować narzędzie – feedback 360 ?
 • W jakim celu potrzebujesz certyfikowanego diagnosty?
 • Czym jest skala kontekstowa ?
 • Jak wyglądają raporty ?

Jak zaprogramować narzędzie – feedback 360 ?

Feedback 360 Competence Navigator może być używany jako samodzielne badanie ale zazwyczaj jest częścią większej całości. Najczęściej jest to proces rozmów rozwojowych lub kompleksowy system rozwojowy kadry menedżerskiej włączając w to również systemy zarządzania KPI  i planowanie strategiczne

Nas interesuje typowy proces programowania i użycia tego narzędzia:

 • Określenie celów jakie ma zrealizować diagnoza – feedback 360
 • Ustalenie osoby zarządzającej procesem – najlepiej certyfikowany diagnosta
 • Identyfikacja wartości firmowych – jeśli są opisane
 • Określenie macierzy ocenianych kompetencji i wskaźników je opisujących
 • Zaprogramowanie narzędzia
 • Organizacja – identyfikacja osób ocenianych i oceniających
 • Odpowiednie szkolenia, materiały, kampania informacyjna ( również on-line)
 • Nadzór nad procesem
 • Generowanie i opracowanie raportów
 • Wsparcie w procesach interpretacji wyników

W jakim celu potrzebujesz doświadczonego, certyfikowanego diagnosty?

 • Do kierowania i zarządzania procesem informacji i oceny (również Interim HR Menedżer)
 • Przygotowanie osób ocenianych – praca rozwojowa i motywacyjna
 • Dobór osób udzielających feedbacku
 • Przeszkolenie osób udzielających feedbacku 360
 • Przygotowanie macierzy kompetencji i wskaźników opisujących
 • Zaprogramowanie systemu, uruchamianie badania, zarządzanie wynikami
 • Praca z interpretacją wyników  oceny 360
 • Wsparcie w interpretacji wyników wielu analiz (np. wyniki KPI, badanie talentów, badania stylów zachowań, itp.)
 • Wsparcie procesu planowania działań rozwojowych
Competence Navigator-skala

Feedback 360 Competence Navigator i skala kontekstowa

Skala kontekstowa to bardzo przyjazny i motywacyjny pomysł udzielania informacji zwrotnej dla osoby ocenianej

 • Niewystarczający – brakuje czegoś w danej kompetencji
 • Wystarczający – pracownik spełnia minima
 • Optymalny – oznacza najlepsze dopasowanie pracownika
 • Przesadny – wiemy że jeśli czegoś jest za dużo to również nie jest to dobrze. Przykładowo – za dużo nadzoru, za dużo informacji, zbyt dużą dyrektywność itp.
 • Może być również identyfikacja w postaci – „nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie”
Competence Nawigator - wskaźniki

Komentarze pod oceną poszczególnych wskaźników

Każda kompetencja jest rozpisana na kilka wskaźników dla których są udzielane odpowiedzi / oceny

Sama ocena to tylko część procesu – najistotniejsze są komentarze gdyż na ich podstawie dowiadujemy się co osoba oceniająca miała na myśli

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym temacie

menedżera, doradcy, trenera, diagnosty, coacha – zobacz nasze propozycje

Extended
DISC ®

style zachowań

Insightful
Profiler ™

style  zachowań

Co zawiera raport ?

 • Ranking kompetencji
 • Rozkład ocen w poszczególnych kompetencjach
 • Oceny wskaźników – ocena kontekstowa
 • Komentarze – feedback kontekstowy
 • Identyfikacja „Luk krytycznych”
 • Identyfikacja „Szans na mistrzostwo”
 • Identyfikacja „Mistrzostwa”
 • Skala kontekstowa
 • Skala dopasowania
 • Indeks CN
 • Osobisty plan rozwoju kompetencji

Udostępnij:

Kategorie Wpisów – Blog