Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Rozmowa Oceniająca w SOOP

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Przygotowanie kadry kierowniczej do efektywnych rozmów z pracownikami. Rozmów rozwojowych, motywacyjnych. Rozmów z informacją zwrotną w zakresie poprawy. Ustalanie ocen i motywowanie pracowników.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– jak przygotować dobrą motywacyjną rozmowę,
– jak zachować obiektywizm i dobre relacje,
– jak udzielać informacji zwrotnej dotyczącej poprawy u pracownika,
– jak zmotywować, zainspirować pracownika?
– jak pracować nad celami i rozwojem pracownika?
– jak w ocenie okresowej komunikować wartości organizacyjne,
– jak planować i realizować rozwój własny i pracowników,

Rozmowa oceniająca SOOP

Program szkolenia:

Cele i techniczne aspekty rozmowy rozwojowo – oceniającej
– cele do osiągnięcia podczas rozmowy,
– miejsce, organizacja, czas, plan rozmowy,
– formularze, regulaminy, zasady – dokumentacja w ocenie i rozmowie,
– konsekwencje oceny (co się dzieje z wynikami i wnioskami)

Przygotowanie menedżera do rozmowy – aspekt pracownika
– obszar merytoryczny (wiedza, kwalifikacje, doświadczenie) pracownika
– obszar motywacji, zaangażowania ocenianego pracownika,
– obszar przekonań i wartości jakie ma pracownik,
– plany rozwojowe,
– stan psycho-fizyczny przed i w trakcie rozmowy
– czynniki oddziałujące na pracownika

Przygotowanie menedżera do rozmowy – aspekt  oceniającego (menedżera)
– stan psycho-fizyczny przed i w trakcie rozmowy,
– czynniki oddziałujące na oceniającego (oczekiwania, uprzedzenia, widzenie selektywne),
– obszar motywacji, zaangażowania do takiej rozmowy,
– obszar przekonań i wartości oceniającego,
– podejście do rozwoju i zmiany – samoświadomość i motywacja,
– obszar merytoryczny (wiedza, kwalifikacje, doświadczenie)

Komunikacja – obszary i techniki rozmów  
– cele do osiągnięcia podczas rozmowy,
– rozmowa motywacyjna,
– rozmowa rozwojowa,
– rozmowa z negatywną informacją,
– rozmowa trudna (emocjonalnie, rzeczowo)
– rozmowy o charakterze coachingowym
– mentoring podczas rozmowy

Motywacja pracownika – budowanie motywacji i zaangażowania
– jak poznać motywację wewnętrzną pracownika,
– jak tworzyć nowe obszary inspiracji i motywacji,
– jak zbudować dobre relacje z pracownikiem,
– jak motywować do zmiany – opuszczenie strefy komfortu, jak zarządzać zmianą,
– jak tworzyć zaangażowany zespół

Cele zawodowe i rozwojowe – praca nad identyfikacją i realizacją celów
– identyfikacja celów, mapowanie, harmonogramowanie celów,
– identyfikacja działań i zasobów do realizacji celów,
– identyfikacja wskaźników realizacji celów (rzeczowe, społeczne, emocjonalne)
– cele rozwojowe pracownika,
– motywacje do zmiany do opuszczenia strefy komfortu

Wartości – kreowanie wartości kultury organizacyjnej podczas rozmów
– identyfikacja organizacyjnych wartości (wartości kultury organizacyjnej),
– identyfikacja działań definiujących wartości,
– wartości organizacyjne w działaniu menedżerów,
– wartości organizacyjne w pracy zespołów,
– wartości organizacyjne w pracy jednostek

Feedback – kluczowy element komunikacji
– czym jest informacja zwrotna,
– kiedy jej udzielamy,
– po co udzielamy informacji zwrotnej,
– czego się dowiadujemy poprzez informację zwrotną,
– zakłócenia środowiska w komunikacji a informacja zwrotna,
– zakłócenia osobiste nadawcy i odbiorcy,
– pętla komunikacyjna,

Aktywne słuchanie – przydatne techniki
– jak słuchać aktywnie, techniki i narzędzia,
– czym jest parafraza,
– czym jest potwierdzenie komunikatu?
– jak potwierdzamy zrozumienie komunikatu?
– czym jest dostroić się do rozmówcy?
– kiedy słuchamy, kiedy mówimy, kiedy pytamy?

Zadawanie pytań – rola poznawcza i kierująca rozmową
– pytania zamknięte, otwarte, naprowadzające, motywujące,
– pytania neutralne emocjonalnie, pytania emocjonalne,
– pytania otwierające, pytania blokujące,
– pytania kreujące, pytania motywacyjne, rozwojowe,
– pytania w rzeczywistości rozmówcy lub w rzeczywistości nadawcy,
– pytania w procesie manipulacji i wywierania wpływu (czarna strona NLP)

Bariery komunikacyjne
– kanały komunikacji, otoczenie, technika, zwyczaje i nawyki komunikacyjne,
– bariery po stronie nadawcy – rozpoznawanie i praca nad zmianą,
– bariery po stronie odbiorcy – rozpoznawanie i praca nad zmianą,
– bariera egoizmu rozmówców,
– bariera braku wiary w siebie

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym”

/Albert Einstein/

motywacja

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

  • podanie celów szkolenia
  • oczekiwanych efektów
  • informacji na temat grupy szkoleniowej
  • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
  • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog