Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Przywództwo i Lider w Organizacji

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Wypracowanie wewnętrznej motywacji, rozwój umiejętności liderskich, efektywne komunikowanie, motywowanie, rozwój podległego zespołu. Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej i liderów zespołów

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– jakie cechy i kwalifikacje powinien posiadać lider?
– kiedy lider jest skuteczny?
– co jest widocznym wynikiem pracy lidera?
– czym jest elastyczność w pracy lidera?
– na czym polega przywództwo sytuacyjne?
– jak efektywnie komunikować się jako lider?

Przywództwo - Zarządzanie - Lider

Program szkolenia:

Jakie cele stawiamy przywódcom i  liderom,
– macierz celów i równowaga celów,
– model strategicznej karty wyników – identyfikacja kluczowych wskaźników,
– skutki braku równowagi w celach – koncentracja finansowa, techniczna,
– cele ekonomiczno – finansowe – jaka jest ich rola?
– efektywny i zmotywowany zespół ludzi – jakie ma skutki dla wyników?

10 elementów skutecznego lidera, przywódcy
– nastawienie do pracy – wewnętrzna motywacja lidera,
– znajomość i rozumienie celów,
– zaufanie,
– jedność zarządzania i wartości organizacyjnych,
– komunikacja,
– relacje,
– rozwój i zmiana, coaching, mentoring,
– stosunek do pracowników i współpracowników,
– zaangażowanie zespołu,
– odpowiedzialność

Przywództwo sytuacyjne – na czym polega? – dlaczego przywódca lider powinien być elastyczny,
– kiedy i jak rozpoznać sytuację, osobę, zespół dla danego stylu przywództwa
– obszary pracy dyrektywnej,
– obszary pracy mentora, coacha,
– obszary wsparcia i motywacji,
– obszary „czystego i dojrzałego” delegowania

Przywództwo i mapowanie podległego zespołu
– mapowanie motywacji,
– wartości i postaw,
– predyspozycji i umiejętności,
– wiedzy i kwalifikacji,
– potencjału, chęci rozwoju,
– elastyczności na zmiany,
– identyfikowanie predyspozycji zespołowych – tzw ról
– zarządzanie zespołem

Przywództwo i praca nad samym sobą – przekonania, wartości, tożsamość, cele życiowe – motywacja wewnętrzna,
– moja rola i inne role jakie pełnię – spójność / brak spójności,
– higiena mojej pracy – dbałość o stan psychiczny, fizyczny,
– moje wewnętrzne źródła motywacji / stresu – motywacja w całym moim życiu
– plany rozwoju osobistego
– doskonalenie technik komunikacji – szczególnie technik coachingowych.

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.”

/Oliver Wendell Holmes/

statek

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

  • podanie celów szkolenia
  • oczekiwanych efektów
  • informacji na temat grupy szkoleniowej
  • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
  • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog