Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Premiowanie i Nagradzanie – Szkolenie

Premiowanie Pracowników – Szkolenie przeznaczone jest dla:

Szkolenie dla specjalistów HR i kadry kierowniczej i liderów grup. Budowa systemów premiowania i efektywnego nagradzania, identyfikacja i ocena zadań premiowych (zadań, wskaźników, procesów, projektów), komunikacja i motywacja po stronie kadry menedżerskiej, budowanie zaangażowania i kultury organizacyjnej.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– jak zaangażować kadrę i pracowników w system motywacyjny,
– jak poprawić komunikację i współpracę w zespołach i pomiędzy nimi,
– efektywna i praca i postawy pracowników – współpraca,
– wyznaczanie zadań i ich ocena,
– identyfikacja kluczowych wskaźników biznesowych i wskaźników operacyjnych,
– wysokość premii, okresy, zasady wypłacania,
– powiązanie zadań z premiowaniem – karty zadań i premiowania,
– premiowanie w obszarach sprzedaży, administracji, produkcji, dla menedżerów,
– jak i za co nagradzać pracowników, jak inicjować ponadprzeciętne zachowania?

premiowanie i nagradzanie

Premiowanie Pracowników – Program szkolenia:

Premiowanie i nagradzanie – identyfikacja systemów

 

 • jakie mamy systemy oddziaływania płac zmiennych,
 • premiowanie w obligatoryjnych przepisach i ZUZP-ach,
 • nowoczesne premiowanie zadaniowe,
 • okresy premiowania, wysokość, zasady rozliczania,
 • zasady uruchamiania funduszy – ich zależność od wyników Organizacji,
 • jak ustalać zadania premiowe,
 • jak oceniać zadania i jak je przeliczać na premię,
 • jak kontrolować poprawność systemu motywacyjnego w tym obszarze.

Premiowanie i nagradzanie – trudne pytania i oczekiwania

 • jak pracownik odczuwa motywację w procesie premiowania,
 • czy każdego premia motywuje,
 • dlaczego doskonałe systemy premiowania nie działają, – kto lub co jest tego powodem,
 • jak zmotywować kadrę kierowniczą do prawidłowego premiowania,
 • jak zmotywować płacowo tych, których już nic nie motywuje,
 • pokolenie Y, X, 45+ jak ogromne są różnice w systemach motywacyjnych pracowników różnych grup wiekowych.

Premiowanie –najlepsze praktyki i wdrożenia

 • systemy premiowania – rola i strategia w różnych typach Organizacji,
 • zasady konstrukcji, skutki w działaniu, efekty, jakie daje poszczególne premiowanie,
 • błędy w systemach i błędy w ich zarządzaniu,
 • premiowanie menedżerskie oparte na KPI (Key Performance Indicators),
 • premiowanie zadaniowe MBO (Management by Objectives),
 • premiowanie prowizyjne i mieszane z MBO,
 • premiowanie w obszarach sprzedaży i handlu,
 • premiowanie zadaniowe w administracji,
 • premiowanie zadaniowe w produkcji i obszarach technicznych,
 • najlepsze praktyki i wdrożenia w systemach premiowania w Organizacjach.

Nagradzanie pracowników – najlepsze praktyki i wdrożenia

 • aktywna promocja systemów nagrodowych,
 • strategie nagradzania,
 • zarządzanie aktywnością, zaangażowaniem i innowacjami poprzez systemy nagrodowe,
 • nagradzanie na poziomie menedżerskim,
 • nagradzanie w służbach sprzedażowych,
 • nagradzanie w produkcji i w służbach technicznych,
 • nagradzanie pracowników w obszarze „back-office”,
 • najlepsze praktyki i wdrożenia dla systemów nagradzania w Organizacjach.

Przypadek szczególny premiowania zadaniowego – alternatywa motywacja czy MBO?

 • dla kogo jest taka premia,
 • jakie okresy rozliczeniowe,
 • jaka wartość premii,
 • jaki progres przyrostu w stosunku do oceny i stanowiska,
 • jak budować biblioteki zadań,
 • co to jest cel, a co to jest wskaźnik go opisujący,
 • jak budować wskaźniki i zasady ich rozliczania na potrzeby premiowania,
 • co to są cele wspólne / solidarne, kiedy pojawiają się w premiowaniu zadaniowym,
 • do jakiego poziomu cele są indywidualne dla każdego pracownika,
 • szczególne pułapki w modyfikacjach takich systemów.

Przypadek szczególny premiowania prowizyjnego – motywacja czy przymus?

 • dla kogo jest taka premia,
 • czy prowizja to jedynie cele liczbowe,
 • jak wprowadzić cele jakościowe, organizacyjne do systemów prowizyjnych,
 • czy można i jak to zrobić, by wzbogacać premiowanie prowizyjne o cele i zadania z innych obszarów,
 • czy prowizje można zastąpić premią zadaniową,
 • szczególne pułapki w modyfikacjach takich systemów.

Zarządzanie systemem premiowania – dlaczego eksperci mówią, że to „sztuka”?

 • konieczne umiejętności kadry kierowniczej,
 • system delegowania i rozliczania,
 • dlaczego tak wielu kierowników nie potrafi delegować,
 • dlaczego wolimy być członkiem zespołu niż kierownikiem,
 • typowe błędy podczas premiowania i rozliczania premii.

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli mamy odwagę je realizować.”

/Walt Disney/

marzenia

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

 • podanie celów szkolenia
 • oczekiwanych efektów
 • informacji na temat grupy szkoleniowej
 • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
 • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas