Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Premiowanie i Nagradzanie
premiowanie i nagradzanie

Nasza oferta projektów konsultingowych – Premiowanie i Nagradzanie

Projekt systemu motywacyjnego w postaci premiowania i nagradzania to praca głównie strategiczna, koncepcyjna – wymagająca doskonałej wiedzy i znajomości procesów personalnych, psychologii motywacji ale również wiedzy w zakresie zarządzania, MBO, wskaźników finansowych itp.  Nasze prace zazwyczaj zawierają następujące elementy:

 • dobór wysokości i proporcji premii i nagród
 • regulaminy premiowania i nagradzania
 • kryteria oceny i rozliczania premii
 • system zadaniowy w premiowaniu
 • szkolenia i przygotowanie kadry kierowniczej
 • coaching i mentoring dla osób zarządzających
Uważam, że dzięki uczeniu się i stosowaniu zdobytej wiedzy możesz rozwiązać każdy problem, pokonać każdą przeszkodę i osiągnąć każdy cel, jaki sobie postawisz.

/Brian Tracy/

Oferta systemów wspomagających premiowanie i nagradzanie

System premiowania często  wymaga ingerencji i pracy projektowych w innych obszarach zarządzania i motywacji. Szczególnie premiowanie zadaniowe  wymaga dobrego systemu MBO, identyfikacji wskaźników efektywności, miar, ocen, prognoz, coantrollingu. Premiowanie jest elementem systemów motywacyjnych zatem często następuje korelacja z zarządzaniem talentami, ścieżkami awansu, oceny potencjału, systemów szkoleń i rozwoju. Pracujemy jako eksperci również w poniższych obszarach:

 • Projekty kart wyników dla kadry  menedżerskiej
 • Mapowanie procesów i identyfikacja wskaźników efektywności pracy
 • Bazy wskaźników, metody  pomiaru,  wartości  i odchylenia,  system interpretacji i oceny
 • Budowa systemów zarządzania przez cele
 • Przygotowanie i mentoring dla osób pracujących w systemach zarządzania przez cele
 • Strategia wykorzystania najwyższego  potencjału – high potential
 • Programy  identyfikacji  i promocji  dla najwyższego potencjału
 • Programy rozwoju  talentów i wysokiego  potencjału
 • Systemy  awansu  i motywacji
 • premiowanie handlowców,
 • premiowanie zadaniowe MBO, KPI,
 • wynagrodzenia w systemach zarządzania BSC,
 • premiowanie i nagradzanie menedżerów,
 • system motywacyjny dla produkcji,
 • wynagrodzenia zmienne dla administracji i obszarów back-office.

Jak przebiega proces projektowy?

Prace projektowe i doradztwo to  skomplikowane i wieloetapowe postępowanie -złożone z różnego rodzaju działań, doradczych, analitycznych, projektowych, wdrożeniowych i szkoleniowych.   Klient oczekuje konkretnego efektu i zmiany.

Nasza współpraca podczas projektowania, konsultacji, audytów projektowych wygląda w następujący sposób:

 • Ustalenie potrzeb Klienta – spotykamy się, przeglądamy dokumentację – ustalamy zakres prac
 • Dokładna analiza audytowa w obszarze projektu
 • Projekt nowego systemu
 • Konsultacje – zatwierdzenie projektu
 • Wykonanie, opracowanie systemu, elementów systemu
 • Działania wdrożeniowe
 • Wsparcie serwisowe dla nowych rozwiązań

W zaawansowanych i kompleksowych projektach  proponujemy  wsparcie w zakresie systemów zarządzania przez cele na poziomie najwyższej kadry kierowniczej, budowę kart wyników,  projekty całych systemów zarządzania w postacie zrównoważonej karty wyników wraz z wdrożeniem i procesem mentoringu dla kadry kierowniczej.

Premiowanie i Nagradzanie to jeden z ważniejszych i często o strategicznym znaczeniu system motywacyjny. Dobrze zaprojektowany i zarządzany pozwala na:

 • Skuteczne komunikowanie celów i zadań
 • Proces delegowania jest wspary motywacją
 • Poprawia współpracę zespołową
 • Poprawia współpracę menedżerów na poziomie KPI

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas