Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Optymalizacja zatrudnienia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Szkolenie szczególnie dedykujemy dla specjalistów HR. Uczestnicy szkolenia otrzymują profesjonalną wiedzę i narzędzia w zakresie identyfikacji wymaganego stanu zatrudnienia.  Doradzamy jakie systemy HR zastosować, aby nie dochodziło do konieczności optymalizacji zatrudnienia, jak wykorzystać działające systemy HR w procesie optymalizacji.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– dlaczego dochodzi do przerostu zatrudnienia?
– jakie systemy HR przeciwdziałają przerostowi zatrudnienia?
– jak zbadać, czy już doszło do przerostu zatrudnienia?
– jakie są metody badania obciążenia pracą?
– na czym polega mapowanie procesów i ustalenie zadań?
– czym jest atestacja stanowisk?
– jak może być odebrana społecznie decyzja o optymalizacji zatrudnienia?
– jak zaplanować i optymalnie przeprowadzić taki proces?

optymalizacja zatrudnienia

Program szkolenia:

Optymalizacja zatrudnienia – czym jest ten proces?
• kiedy wymagana jest restrukturyzacja zatrudnienia?
• kiedy wymagana jest optymalizacja zatrudnienia?
• kiedy zaleca się okresowe badania w zakresie obciążenia pracą?
• czynniki sprzyjające powstawaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu
• dobre praktyki: jaką decyzję i zakres prac podjąć?

Przyczyny optymalizacji zatrudnienia
• kiedy pojawia się przerost zatrudnienia?
• kiedy pojawia się nieprawidłowa struktura zatrudnienia?
• kiedy pojawia się zaburzenie wymaganych kwalifikacji?
• czym jest stagnacja w rozwoju osobistym?
• co jest powodem braku realizacji zadań przez pracownika?
• co oznacza optymalizacja w grupie stanowisk menedżerskich?
• kiedy wymagane są działania na poziomie struktury i schematu organizacyjnego?
• dobre praktyki: jak szybko rozpoznać symptomy przerostu zatrudnienia lub złej struktury zatrudnienia?

Proces optymalizacji zatrudnienia – ustalenie stanu optymalnego
• mapowanie procesów w Organizacji,
• jak ustalać zadania na poziomie komórki organizacyjnej?
• jak ustalić optymalne obciążenie stanowiska pracy?
• opisy stanowisk pracy – poziom optymalny,
• profile kwalifikacyjne,
• profile zachowań, kompetencji i postaw,
• proces wartościowania analityczno-punktowego w optymalizacji zatrudnienia,
• dobre praktyki: zasady  doboru  i wykorzystania poszczególnych metod,

Metody badania rzeczywistego obciążenia pracą
• atestacja stanowisk pracy,
• pomiar wykorzystania czasu pracy,
• pomiar trudności pracy i skomplikowania,
• pomiary jakościowe i ilościowe w zakresie wykonywanej pracy,
• metody fotografii dnia pracy,
• dobre praktyki: zasady doboru i wykorzystania poszczególnych metod,

Społeczny odbiór procesu optymalizacji zatrudnienia
• obawa przed zmianą – zarządzanie zmianą, przygotowanie zmiany,
• komunikacja dla menedżerów i pracowników – zasady komunikowania procesu?
• motywacja  i zaangażowanie członków organizacji – jak ją utrzymać?
• pomoc dla pracowników – programy typu outplacement
• dobre praktyki: jak zaplanować i zarządzać efektywnie procesem optymalizacji

Systemowe metody zapobieganie nieprawidłowemu zatrudnieniu
• cele i misja (rodzaj) Organizacji,
• zwyczaje i kultura organizacyjna,
• rekrutacja i selekcja,
• rodzaj i zasady systemów oceny wyników (MBO),
• rodzaj i zasady prowadzenia oceny okresowej,
• systemy rozwoju osobistego kadry kierowniczej,
• systemy wspomagające rozwój osobisty pracowników,
• ścieżki karier i przemieszczeń – strategie personalne,
• systemy motywacyjne – w tym płacowe
• dobre praktyki: przykładu dobrych strategii personalnych i praktyk zarządzania HR

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Kompromis to sztuka podzielenia jednego ciasta tak, by każdy myślał, że dostał największy kawałek.”

/Amintore Fantani/

ciastko

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

  • podanie celów szkolenia
  • oczekiwanych efektów
  • informacji na temat grupy szkoleniowej
  • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
  • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas

Kategorie Wpisów – Blog