Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Opisy Stanowisk Pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla specjalistów HR.  Zasady identyfikacji stanowisk pracy, rodzin stanowisk pracy, systemów awansu pionowego i poziomego. Ćwiczenia w wykonaniu opisów stanowisk pracy, budowa profili kwalifikacyjnych, kompetencyjnych. Zasady zarządzania i aktualizacji opisów. Opisy w polityce personalnej.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– jaki powinien być wzór / formularz opisu stanowiska pracy?
– jak technicznie i organizacyjnie przeprowadzić proces?
– jakie stosować nazewnictwo dla poszczególnych grup stanowisk pracy?
– jak świadomie budować ścieżkę awansu pionowego?
– jak rozwijać pracownika w ramach danego stanowiska – awans poziomy?
– jak opis jest wykorzystywany w innych czynnościach personalnych
(rekrutacje, ocena, rozwój, wynagrodzenia itp.)

opisy stanowisk pracy

Program szkolenia:

Cele opisu stanowiska pracy:

  • dla służb personalnych,
  • dla pracownika,
  • dla kierownictwa funkcjonalnego,
  • dlaczego mimo tak prostych celów są rozbieżności w ich pojmowaniu,
  • co jest powodem przypadków sprzeczności interesów.

Wzór opisu stanowiska – zarządzanie modułami w systemach personalnych

  • moduły zadań i obowiązków,
  • moduły wiedzy i kwalifikacji,
  • moduły identyfikacji organizacyjnej,
  • moduły kompetencji i postaw,
  • moduły oceny pracy,
  • moduły specjalne,
  • moduły czasowe – dla celów niektórych procesów personalnych,
  • wzory uniwersalne do szybkiego zastosowania

Polityka personalna w opisach stanowisk pracy

  • struktura nazewnictwa,
  • ścieżki kariery zawodowej, zarządzanie talentami – spójność w opisach,
  • programy adaptacyjne i doskonalące,
  • programy rozwojowe, coaching, mentoring
  • pakiety szkoleń zalecanych,
  • pakiety szkoleń rozwojowych,
  • nowoczesne delegowanie zadań (MBO)
  • programy zarządzania kompetencjami – ocena okresowa pracowaników – rozwojowa,
  • wynagrodzenia zasadnicze,
  • wynagrodzenia zmienne,

Proces optymalizacji opisów

  • wzory opisów – dostosowanie do poszczególnych grup zawodowych,
  • weryfikacja treści – weryfikacja projektowa, weryfikacja systemowa,
  • systemy personalne, które wykorzystują opisy – wzajemne oddziaływanie i współpraca,
  • zasada SMART w projektowaniu  opisów
  • badania organizacyjne i  współpraca z kadrą oraz pracownikami – budowanie klimatu zmiany
  • aktywne zarządzanie opisami – HR, Kadra, Pracownicy,
  • opisy stanowisk pracy – cele i zasady projektów dordczych

Problemy i pułapki w budowaniu i zarządzaniu opisami stanowisk pracy

  • opisy stare, nieaktualizowane,
  • bierne istnienie opisu – brak świadomego korzystania,
  • niespójność opisu i zakresu czynności,
  • opisy częściowe,
  • opisy „tendencyjne” – np. po procesach projektowych /zmiany struktur, wartościowanie, mapowanie/,
  • niespójność treści z rzeczywistością,
  • konieczność optymalizacji zatrudnienia – wnioski  projektowe
  • niespójność treści wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi modułami,
  • niespójność łącznej treści opisów w komórkach organizacyjnych,
  • trudności w opisaniu „specjalistów”,
  • opis niezgodny z rzeczywistymi wymaganiami – powody i sposoby rozwiązania.

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak naj­lepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie le­piej myśleli o sobie.”

/Vincent C. Northcutt/

opisy stanowisk pracy

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

  • podanie celów szkolenia
  • oczekiwanych efektów
  • informacji na temat grupy szkoleniowej
  • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
  • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas