Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Nowoczesny wzór opisu stanowiska pracy

Nowoczesny wzór opisu stanowiska pracy

Metryka  opisu  to element o czysto  administracyjnym znaczeniu. Identyfikuje i ustala porządek  opisów stanowisk  pracy w danej Organizacji.  Pozawala na identyfikację Spółki  jeśli mamy większą  organizację  np.  grupę kapitałową. Identyfikacje  komórki  organizacyjnej – identyfikację  miejsca  organizacyjnego w strukturze.  Poza tym, mamy dane kodów  organizacyjnych,  numer  lub kod  danego opisu, datę jego  aktualizacji oraz  osobę,  która  jest odpowiedzialna  merytoryczne za ten konkretny opis – zazwyczaj przełożony

To  najczęstsza konfiguracja  metryki. Oczywiście mamy wiele różnic  graficznych i rozmieszczenia poszczególnych elementów.

1a/ kod  opisu

 

1b/ Spółka (dotyczy wzorów grup kapitałowych)

 

1c/ Nazwa stanowiska pracy

 

1d/ Stanowisko przełożonego

 

1e/ Data dokonania / aktualizacji  opisu

 

1f/ Osoba opisująca

 

Moduł  Organizacyjny  – zawiera dane identyfikacyjne, systemowe dla opisu stanowisk pracy – ważny dla innych systemów HRM i struktury organizacyjnej,  które korzystają z opisów podczas awansu, oceny, rozwoju, itp

Dodatkowe informacje w opisie stanowisk pracy

Często, dodatkowo  mogą się pojawić  takie  administracyjne informacje jak:

 • grupa ( kategoria  zaszeregowania płacowego)
 • graficzne odwzorowanie miejsca w strukturze organizacyjnej
 • graficzne  lub opisowe  miejsce w ścieżce  awansu  pionowego
 • graficzne  lub opisowe  pokazanie ścieżki  rozwoju osobistego w ramach  rodziny  stanowisk

 

2/ Zakres  zadań i obowiązków

Zakres  zadań, obowiązków  pracowania na tym stanowisku

2a/ Cel istnienia stanowiska pracy

 

 

Cel istnienia, jego misja ma charakter  niemal  strategiczny dla  danego  stanowiska. Określa  po co  to  stanowisko jest  utworzone  w danej Firmie, Organizacji, komórce organizacyjnej.  Pośrednio już definiuje nam co powinno być efektem końcowym pracy na tym stanowisku, jakich wyników powinniśmy oczekiwać  od pracownika.

Cel  istnienia stanowiska wyznacza zadania, czynności, obowiązki  dla  danego  stanowiska. To oczywiście  kolejny ważny  punkt opisu  – następny moduł.

 

2b/ Zadania  i obowiązki na stanowisku Trudność Częstotliwość

 

Moduł  określający zadania i obowiązki może  wyglądać bardzo  różnie.

Zazwyczaj  główna część to  lista zadań, czynności,  obowiązków  jakie  pracownik  powinien  realizować na tym stanowisku pracy.

 • zazwyczaj  ułożone  od  zadań  ważnych, głównych  do  zadań  pomocniczych,
 • kolejnym  wyznacznikiem jest ułożenie zadań  wg  ich trudności  i częstotliwości  wykonywania – często  pomocne w identyfikacji  wartości  realizowanej pracy,
 • czasami  pojawia się określenie  wymaganego  poziomu  samodzielności  i specjalizacji
 • możliwe również określenie dla każdego  zadania poziomu  uprawnień  decyzyjnych – dotyczy stanowisk specjalistycznych i  menedżerskich

Uwaga:  zaleca się  skupienie na najważniejszych  zadaniach  – ich lista nie powinna przekraczać  12-15  punktów  dla stanowisk  o złożonej treści pracy a  5-8  punktów  dla  stanowisk  wykonawczych lub pomocniczych.

Moduł Zadania i Obowiązki – najważniejszy i kluczowy dla całego opisu – wymaga odpowiedniego przemyślenia i przygotowania treści – konsekwencje są w pozostałych systemach HRM

3/ Wymagane kwalifikacje formalne

Kolejny  ważny  moduł / funkcjonalność opisu to:  wymagane kwalifikacje formalne

Wynikają one bezpośrednio z zadań  i obowiązków opisanych powyżej. Czyli  jakie  musi  mieć  kwalifikacje  pracownik aby poprawnie  wykonać  zdefiniowane zdania?

3a/ Wymagane wykształcenie

 

3b/ Wymagana specjalizacja

 

3c/ Wymagane doświadczenie zawodowe

 

3d/ Wymagane uprawnienia formalne

 

3e/ Wymagana znajomość języków obcych

 

3f/  Wymagana znajomość oprogramowania

 

3g/  Inne  wymagania

 

 

4/ Wymaganie dot. kompetencji i predyspozycji

 

4a/ Wymaganie w zakresie komunikacji interpersonalnej

 

4b/ Wymagania w zakresie predyspozycji  kierowniczych

 

4c/ Wymagania w zakresie pracy w zespole

 

4d/ Wymagania w zakresie analizy  i  rozwiązywania problemów

 

4e/ Inne  wymagania

 

 

To lista przykładowych wymagań jakie  może określać  opis stanowiska pracy.  Może to  być  lista zawężona do  wymagań  komunikacji  interpersonalnej  lub tylko  predyspozycji kierowniczych lub po prostu innych.  Mogą też być  bardziej rozbudowane  listy.  Ten element często  wiąże się z systemami  rozwoju osobistego, oceny  okresowej, akademii  rozwoju, itp.

 

Kolejny często  występujący w opisach  moduł to  zdefiniowanie  uprawnień  decyzyjnych i  odpowiedzialności

Moduł kwalifikacyjny i kompetencyjny – zawiera wymagania od kandydata  a dalej od pracownika dla prawidłowej realizacji zadań z opisu

5/ Uprawnia i odpowiedzialność

5a/ Posiadane uprawnienia
(decyzyjne, kontrolne, itp.)
5b/ Pracownik  odpowiada za:

 

 

 

6/ Organizacja i środowisko  pracy

To  rzadki  moduł –choć  daje wiele ciekawych informacji o wymaganiach  – zazwyczaj występuje w opiach, które mają  posłużyć wartościowaniu  pracy

 

6a/ Wyjazdy  służbowe  i delegacje

 

6b/ Nienormowany  czas pracy

 

6c/Niebezpieczeństwo i zagrożenia

 

6d/ Środowisko  pracy

 

6e/ Wysiłek  fizyczny

 

Moduł oceny w opisie stanowiska pracy  –  może zawierać dobrze przemyślane i skorelowane z głównymi systemami wpisy dotyczące obszarów i zasad oceny pracy

7/ Ocena pracownika

Ocena pracownika to element opisu  ściśle  powiązany z  oceną  okresową, systemem rozwoju i  systemami MBO  – jeśli  te  wymienione  nie  działają lub ich nie ma  to ten moduł  sprawi wiele  problemów  i  kłopotów  w  opracowaniu jak i dalszym wykorzystaniu

Moduł oceny  jest  informacją, rekomendacją, przypomnieniem  na jakich kryteriach  powinni się skupić pracownik, przełożony, ewentualnie  trener  wewnętrzny czy coach.

7a/ Ocena rozwoju  kompetencji  i umiejętności

 

7b/ Ocena  rozwoju  wiedzy  i  specjalizacji

 

7c/ Ocena  realizacji  zadań ( MBO)

 

Powyżej zostały wymienione najczęściej występujące  moduły

Indywidualny opis stanowiska pracy organizacji

Każda  niemal  organizacja ma własną  specyfikę

 • dotyczy wzoru  formularza
 • dotyczy  polityki  i wytycznych  wypełniania
 • celów  jakiem ma  ten opis posłużyć

Proponujemy  również  rozważenie  prostego  wzoru  opisu  –  opisu jaki przygotowaliśmy dla tych Państwa,  którzy  prowadzą  mniejszą  firmę lub potrzebują opisu dla celów  administracyjnych.

Mogą  Państwo również skorzystać z naszych wzorów  dla celów  niekomercyjnych

 

Opis  stanowiska  to  podstawowy i ważny dokument  dobrej polityki  personalnej,  szczególnie dotyczy to:

Chętnie udzielmy dodatkowych informacji

 

Autor i opracowanie  materiału:  Sebastian Trzaska

Udostępnij:

Kategorie Wpisów – Blog