Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Komunikacja interpersonalna

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Szkolenie szczególnie dedykujemy dla osób, które zawodowo pracują z ludźmi, ich praca wymaga wyjaśniania, szkolenia, prowadzenia rozmów,  negocjacji, przekazywania informacji, radzenie sobie z emocjami, pracy z konfliktem i emocjami, przekazywania i delegowania zadań, motywacji i udzielenia informacji zwrotnych.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– jak upewnić się, że druga osoba właściwie mnie zrozumiała?
– jak poprawić własne techniki rozumienia innych?
– jak tworzyć porozumienie?
– co można zrobić, aby nauczyć innych komunikacji?
– czy można zmusić kogoś aby nas słuchał?
– jak dyskutować, negocjować, aby utrzymać dobry kontakt i komunikację?
– jak komunikować się w pozytywny i motywacyjny sposób?

Komunikacja Interpersonalna

Program szkolenia:

Obszary, w których komunikacja interpersonalna ma szczególne znaczenie
– obszar życia osobistego – kontakty osobiste,
– obszar własnych motywacji i oczekiwań,
– obszar zawodowy – pracownik, lider, menedżer,
– obszar rozwoju zawodowego – doradca, trener, coach, mentor,
– obszar społeczny (urzędy, sklepy, znajomi, itp.)

Główne rodzaje komunikacji
– aby się porozumieć i tworzyć wyższą wartość,
– aby motywować, inspirować,
– aby być w centrum zainteresowania – autopromocja,
– negocjacje i mediacje – aby osiągnąć porozumienie,
– manipulacja i wprowadzanie w błąd drugiej osoby – czarna komunikacja.

Przemyślana komunikacja – cele do osiągnięcia
– jaki mam cel do osiągnięcia podczas komunikacji,
– cele merytoryczne i plan rozmowy,
– cele emocjonalne i motywacyjne – sposób rozmowy,
– cele zespołowe – zarządzanie dynamiką i emocjami grupy,

Nadawca komunikatu – czyli TY i rozmówca
– jak zwrócić uwagę słuchacza, rozmówcy, grupy,
– co sprawia, że nasz rozmówca ma dobre nastawienie do rozmowy,
– jak utrzymać koncentrację i zaangażowanie w rozmowę,
– dlaczego rozmówca wchodzi w strefę obrony lub ataku podczas rozmowy,
– moje emocje i ich wpływ na rezultat komunikacji.

Komunikat – przekazywanie i odbieranie
– submodalności  – kanały komunikowania (nadawania i odbierania)
– tworzenie komunikatu,
– przekazywania komunikatu,
– otoczenie w jakim zachodzi komunikacja,
– media wykorzystywane do komunikacji,

Odbiorca komunikatu – czyli znowu TY i rozmówca
– twoja rzeczywistość i rzeczywistość rozmówcy – percepcja, odkodowanie, interpretacja,
– emocje – zainteresowanie, blokowanie komunikatu,
– praca nad emocjami, przekonaniami, wewnętrznymi wartościami podczas komunikacji,
– typy osobowości – rozpoznanie i praca,
– rozpoznawanie oznak zainteresowania,
– rozpoznawanie oznak niechęci, blokowania się, agresji,

Feedback – kluczowy element komunikacji
– czym jest informacja zwrotna,
– kiedy jej udzielamy,
– po co udzielamy informację zwrotną,
– czego się dowiadujemy poprzez informację zwrotną,
– zakłócenia środowiska w komunikacji a informacja zwrotna,
– zakłócenia osobiste nadawcy i odbiorcy,
– pętla komunikacyjna,

Aktywne słuchanie – przydatne techniki
– jak słuchać aktywnie, techniki i narzędzia,
– czym jest parafraza,
– czym jest potwierdzenie komunikatu?
– jak potwierdzamy zrozumienie komunikatu?
– czym jest dostroić się do rozmówcy?
– kiedy słuchamy, kiedy mówimy, kiedy pytamy?

Zadawanie pytań – rola poznawcza i kierująca rozmową
– pytania zamknięte, otwarte, naprowadzające, motywujące,
– pytania neutralne emocjonalnie, pytania emocjonalne,
– pytania otwierające, pytania blokujące,
– pytania kreujące, pytania motywacyjne, rozwojowe,
– pytania w rzeczywistości rozmówcy lub w rzeczywistości nadawcy,
– pytania w procesie manipulacji i wywierania wpływu (czarna strona NLP)

Bariery  komunikacyjne
– kanały komunikacji, otoczenie, technika, zwyczaje i nawyki komunikacyjne,
– bariery po stronie nadawcy – rozpoznawanie i praca nad zmianą,
– bariery po stronie odbiorcy – rozpoznawanie i praca nad zmianą,
– bariera egoizmu rozmówców,
– bariera braku wiary w siebie

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny”

/John D. Rockefeller/

komunikacja interpersonalna

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

  • podanie celów szkolenia
  • oczekiwanych efektów
  • informacji na temat grupy szkoleniowej
  • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
  • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas