Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Komunikacja interpersonalna dla inżynierów

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Szkolenie szczególnie dedykujemy dla osób kierujących zespołami technicznymi, produkcja, logistyka, serwis, IT.  Specyfika i język branżowy, instrukcje działania wymagają specyficznego podejścia do komunikacji interpersonalnej, pracy zespołu, bycia liderem, kierownikiem, motywowania innych.

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– jak nawiązać współpracę mówiąc nieco innym językiem,
– wzajemne poszanowanie i kreowanie dobrych praktyk,
– jak wzmocnić komunikację bezpośrednią i kontakty międzyludzkie,
– wykorzystanie emocji w budowaniu kontaktu,
– tworzenie relacji i zaufania,
– jaka jest rola liderów

komunikacja interpersonalna - inżynierowie

Program szkolenia:

Cele komunikowania się i nawiązywania kontaktu – zasady i efektywne techniki
– uzyskiwanie informacji,
– informowanie o czymś,
– tworzenie porozumienia, współpracy, zespołu,
– motywowanie, inspirowanie,
– zarządzanie sytuacją, procesem, działaniem,
– coaching, mentoring, praca nad rozwojem i nad zmianą osobistą,
– wywieranie wpływu, możliwa manipulacja

Motywacja (chęć) do komunikowania się
– nastawienie, przekonania, motywacje do pracy, celu, rozmówcy,
– presja otoczenia, zwyczaje, nawyki,
– wzory i zwyczaje na szczeblach kluczowych – tworzenie / niwelowanie barier między działami
– nastawienie i postrzeganie własnych interesów i interesów całości Organizacji – silosy
– jak budować pozytywne nastawienie do współpracy,
– jak przełamywać zwyczaje i stereotypy silosów,
– strach i obawy przed zmianami, jak pomagać w procesie zmiany osobistej

Komunikacja i relacja a moja motywacja do wykonywanej pracy
– jestem bo muszę – dajcie mi spokój,
– jestem bo muszę – ale wykonam pracę bo to uczciwe,
– jestem bo chcę, bo lubię – zrobię coś więcej,
– budowanie zespołu osób pozytywnie nastawionych,
– kreowanie wartości współpracy,
– mentoring i coaching dla menedżerów i osób zarządzających

Proces komunikowania się – zasady, narzędzia, techniki
– bezpieczne (najbardziej jednoznaczne) kanały komunikowania się,
– najczęstsze modalności w nadawaniu i odbieraniu komunikatu,
– techniczny feedback – na czym polega?
– jak cel widzą inżynierowie, analitycy a jak humanista?
– komunikat jako mapa, schemat, plan

Lider jako kluczowe ogniwo  komunikacji i budowania relacji w środowisku technicznym
– nastawienie i motywacja lidera,
– jak stawiać cele jakie ma osiągać lider i jego zespół,
– jak zbudować chęć współpracy z innymi / niwelowanie silosów
– korzyści porozumienia i współpracy z innymi obszarami Organizacji,
– zaangażowanie i pasja w realizacji pracy,
– lider jako członek zespołu,
– jak dobrać ludzi i tworzyć efektywne zespoły,
– proces kształcenia i rozwoju pracownika w tym jego postaw i wartości

Techniczne i organizacyjne zakłócenia komunikacji 
– komputerowe systemy wspomagania zarządzania,
– poczta elektroniczna, – pisma,
– narady informacyjne,
– łańcuch delegowania i informacji,
– techniki rozwoju pracowników,
– zakresy zadań liderów i menedżerów

Osobowe zakłócenia komunikacji 
– różnice w poglądach, wartościach,
– różnice w zwyczajach, nawykach,
– motywacja osobista,
– różnice społeczne,
– wiedza – jej obszar

Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś”

/Hans Georg Gadamer/

komunikacja interpersonalna

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

  • podanie celów szkolenia
  • oczekiwanych efektów
  • informacji na temat grupy szkoleniowej
  • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
  • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas