Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Karty Wyników – MBO
Karta Wyników MBO

Nasza oferta projektów konsultingowych – Karty Wyników MBO

Karty wyników MBO to element każdego sformalizowanego systemu MBO. Począwszy od systemów zwykłego delegowania zadań,  MBO w modułach systemów oceny okresowej, systemów analizy i kontroli finansowej – controllingu,  aż po systemy związane z zarządzaniem całą organizacją – Strategiczną Kartą Wyników

Elementy projektu

 • Strategia i strategie dziedzinowe
 • Mapowanie oraz identyfikacja procesów kluczowych
 • System pomiaru wskaźników kluczowych (KPI)
 • System delegowania na procesy, cele, zdania ( MBO)
 • Projekty Kart Wyników – zadania, priorytety, wskaźniki, oceny, wnioski
 • Zasady zarządzania MBO ( delegowanie personalne, pomiar, ocena, wnioski)
 • Systemy motywacyjne dla Kart Wyników – premiowanie zadaniowe
 • Systemy rozwoju kwalifikacji i kompetencji – coaching, mentoring, ocena okresowa, itp.
“Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”
/Henry Ford/

Jak przebiega proces projektowy?

Prace projektowe i doradztwo to  skomplikowane i wieloetapowe postępowanie -złożone z różnego rodzaju działań, doradczych, analitycznych, projektowych, wdrożeniowych i szkoleniowych.   Klient oczekuje konkretnego efektu i zmiany.

Nasza współpraca podczas projektowania, konsultacji, audytów projektowych wygląda w następujący sposób:

 • Ustalenie potrzeb Klienta – spotykamy się, przeglądamy dokumentację – ustalamy zakres prac
 • Dokładna analiza audytowa w obszarze projektu
 • Projekt nowego systemu
 • Konsultacje – zatwierdzenie projektu
 • Wykonanie, opracowanie systemu, elementów systemu
 • Działania wdrożeniowe
 • Wsparcie serwisowe dla nowych rozwiązań

Karta wyników MBO –  korzyści

 

 • Identyfikacja  i mapowanie procesów
 • Identyfikacja procesów  kluczowych

 

 • Identyfikacja kluczowych stanowisk i ich celów (procesów, zadań)
 • Identyfikacja Kluczowych Wskaźników Efektywności ( KPI)

 

 • Systemy  delegowania KPI  na zadania i czynności
 • Systemy  oceniania i kontroli  wskaźników
 • Systemy  motywacyjne oparte  na Kartach  Wyników

 

Karta wyników MBO – wymagania

Skuteczne delegowanie wymaga od organizacji i menedżerów:

 • Dobrej komunikacji interpersonalnej
 • Autorytetu i zmotywowanego przełożonego
 • Dobrego systemu motywacyjnego
 • Integracji pracy zespołu

Delegowanie strategiczne i Karty Wyników wymagają:

 • Myślenia strategicznego
 • Integracji wszystkich obszarów zarządzania
 • Dobrego systemu pomiaru efektywności KPI
 • Dobre raportowanie – Controlling

Wybierz formę współpracy

Pracujemy w każdej z niżej podanych form. Konsultacje –analiza i wskazanie sposobu realizacji. Współpraca – wykonujemy projekt razem z Klientem, konsultujemy i dzielimy się pracą. Projekt – system  jest realizowany przez nas i konsultowany w kluczowych punktach decyzyjnych z  Klientem.

Konsultacje

Współpraca

Projekt

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas