Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Delegowanie Zadań – Szkolenie

Delegowanie Zadań – Szkolenie przeznaczone jest dla:

Szkolenie szczególnie dedykujemy dla osób kierujących, liderów zespołów. Nasze szkolenie daje wiedzę oraz szereg praktycznych doświadczeń jak prawidłowo i efektywnie delegować zadania. Co może stać się przeszkodą i kiedy jej nie dostrzegamy? Jak to robić z należytą motywacją i współpracą zespołu. W jaki sposób rozwijać i doskonalić ten obszar pracy menedżera?

Korzyści wynikające ze szkolenia:

– co podnosi efektywność delegowania?
– jaki jest związek pomiędzy planowaniem a delegowaniem?
– jakie zastosować metody, zasady ustalania celów?
– jak poprawić organizację czasu pracy?
– jak usprawnić komunikację w delegowaniu zadań,
– jakich kompetencji i wiedzy potrzebuje menedżer, aby efektywnie delegować?
– co i jak rozwijać u pracowników, aby delegowanie było efektywne?
– na jakie błędy delegowania należy szczególnie uważać?

Delegowanie Zadań MBO

Delegowanie Zadań – Program szkolenia:

Czym jest delegowanie? Co delegujemy?

• na czym polega delegowanie?
• korzyści z delegowania,
• delegowanie zadań, celów do realizacji,
• delegowanie uprawnień,
• delegowanie odpowiedzialności,
• przygotowanie przełożonego i zespołu do efektywnego delegowania,
• dobre praktyki: jak zbudować motywację i korzyści z delegowania?

Jak ustalić i opisać zadanie i cel do delegowania?
• zasada koszyka zadań,
• zasada ograniczoności zasobów,
• metoda SMART,
• analiza SWOT w ustaleniu celów,
• analiza BCG w określaniu strategii i wyborze celów operacyjnych ,
• BSC (zrównoważona karta wyników) w ustaleniu celów,
• MBO – zarządzanie przez cele na czym polegają kary celów?
• Controling w ustaleniu celów i wskaźników oceny (KPI kluczowe wskaźniki sukcesu)
• mapowanie procesów i ustalenie priorytetów i celów
• dobre praktyki: jakich metod i praktyk używać dla efektywnego ustalania i delegowania celów?

Jak delegować uprawnienia i odpowiedzialność ?
• przygotowanie pracownika, podległego zespołu do pełnego delegowania,
• kto może otrzymać uprawnienia i w jakim celu?
• kto powinien otrzymać odpowiedzialność i jak to rozumiemy?
• dobre praktyki: kiedy i jak delegować uprawnienia i odpowiedzialność

Rola komunikacji w delegowaniu zadań
• poprawność komunikatu – zasady poprawnej komunikacji,
• typy osobowości a system komunikacji zadań i celów,
• typ i hierarchia stanowisk w strukturze, a komunikacja zadań,
• motywacyjny komunikat – zasady budowania kontaktu,
• informacja zwrotna i aktywna obserwacja,
• budowanie relacji – efektywny rozwój,
• dobre praktyki – efektywne komunikowanie i wspieranie realizacji zadań,

Lider, menedżer – jego rola w efektywności delegowania
• autorytet i przykład w motywacji do realizacji zadań,
• motywacja menedżera i system wartości a skuteczność delegowania,
• wiedza przełożonego konieczna do delegowania zadań,
• przywództwo sytuacyjne – odpowiedni dobór zadań,
• dobre praktyki – jak rozwijać umiejętności menedżerskie by efektywnie delegować,

Delegowanie zadań i zarządzanie czasem
• wyznaczanie priorytetów,
• metoda Pareto,
• zasady proporcji 10/90, 1/99,
• prawo Parkinsona,
• matryca Eisenhowera,
• metoda ALPEN,
• wyznaczanie priorytetów za pomocą metody ABC DE
• rozkład efektywności psycho-fizycznej cyklu dobowym, tygodniowym,
• zasady psychologii motywacji do realizacji zadań w danym czasie,
• dobre praktyki: wykorzystanie i efektywność metod w określonych warunkach,

Delegowanie zadań a czynniki destrukcji – jak im przeciwdziałać?
• kompetencje i motywacja przełożonego,
• kompetencje i motywacja zespołu,
• systemy delegowania i rozliczania oraz oceny zadań – systemy rozliczania,
• systemy motywacyjne w delegowaniu zadań,
• złodzieje czasu i  rozpraszacze uwagi,
• czynniki społeczne i kultura organizacyjna,
• dobre praktyki – identyfikacja zakłóceń i programy naprawcze

Delegowanie Zadań – Zamów szkolenie

Skontaktuj się z nami i uzgodnij szczegóły realizacji

 

,,Człowiek, który goni dwa zające nie złapie ani jednego.”

/Konfucjusz/

zajac

Organizacja Szkolenia

Sugerowana grupa  szkoleniowa  to 12 osób. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia w jego siedzibie, w naszej siedzibie, w ośrodkach szkoleniowych lub na wyjazdach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Wycena szkolenia zależy od stopnia specjalizacji wiedzy szkoleniowej oraz dodatkowych usług w zakresie obsługi i konsultacji dla uczestników. Szkolenia projektowe mają specjalne ceny ujęte w całości projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały  szkoleniowe są w wersji drukowanych skryptów, pomocy warsztatowych  oraz elektronicznych bibliotek.  Biblioteki elektroniczne zawierają dodatkowe materiały szkoleniowe, warsztaty, przykłady, testy, filmy, sugestie literatury itp.

Po  każdym naszym szkoleniu współpracujemy z uczestnikami w zakresie aktualizacji wiedzy, nowych  informacji, konsultacji, dalszego rozwoju szkoleniowego. Udostępniamy na specjalnych portalach informacje związane z daną tematyką.

Szkolenie może mieć charakter rozwojowy –  rozwijamy określony zakres wiedzy i umiejętności  uczestników. Szkolenie może również mieć charakter  projektowy. Szkolenie projektowe wprowadzające w zakres  projektu lub szkolenie projektowe dla wprowadzenie nowego systemu  lub jego  elementów. Program i cele szkolenia wymagają  odpowiedniego dostosowania.

Dostosuj swoje szkolenie

Każde  szkolenie powinno być  zaprojektowane dla Państwa indywidulanie

Powyższy program ma charakter oferty informacyjnej – możliwości i zakresu naszych trenerów

Sugerujemy kontakt z nami:

  • podanie celów szkolenia
  • oczekiwanych efektów
  • informacji na temat grupy szkoleniowej
  • informacji o rodzaju współpracy szkoleniowej
  • informacji w zakresie oczekiwań organizacji i logistyki szkolenia

Nasi  konsultanci  pomogą  w optymalnym skonstruowaniu oferty dla Państwa.

+ 48 515 803 244  Zadzwoń do nas już teraz

Napisz do nas