Witamy w ANACCO Advisors and Trainers – Zapraszamy do Współpracy

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Wartościowanie
Prosty i Uniwersalny Wzór Opisu Stanowiska Pracy

oniżej  prezentujemy  prosty  i niemal uniwersalny wzór  opisu stanowiska  pracy. Będzie  nadawał się  do każdej  organizacji. Polecany szczególnie: dla firm małych bez zarządzania personalnego, dla uporządkowania spraw kadrowych, dla podstawowej  kontroli i informacji dla pracowników, dla wspomagania  kadry  kierowniczej i podziału zadań w zespole, brygadzie, itp.   Spełni  następujące  podstawowe funkcje: Podstawowa  identyfikacja  administracyjna Zakres [...]

Czytaj więcej
Opis stanowiska pracy w procesie wartościowania pracy

Wartościowanie pracy – proces służący  do  określenia  wysokości płac zasadniczych Najpopularniejsze  są  dwa sposoby wartościowania: Wartościowanie - analityczno – punktowe Polega  na wyborze około 8-14  kryteriów  wartościowania, oceny  trudności stanowiska Każde kryterium posiada stopnie  oceny a każdy stopień oceny wartość punktową Zespół wartościując – analizuje  stanowisko, opis tego stanowiska i w każdym  kryterium  ustala ocenę[...]

Czytaj więcej
Wzór opisu stanowiska pracy – formularz opisu – dobre praktyki

Jak funkcjonuje opis stanowiska pracy w nowoczesnej polityce personalnej? Opis stanowiska pracy jest w nowoczesnej polityce personalnej absolutnie koniecznym narzędziem. Formularz opisu stanowiska pracy oraz dobre praktyki związane z projektowaniem opisów będą podstawą analizy w niniejszym artykule. Pamiętajmy o tym, jaki jest rzeczywisty cel opisów stanowisk pracy. Jak opisy są powiązane z celami biznesowymi Organizacji.[...]

Czytaj więcej
Strategia i polityka wynagradzania

Pierwszym i kluczowym elementem systemu płac w Organizacji jest  strategia i polityka wynagradzania. Wiele firm, nie ma ich określonych w sposób formalny, a wiele również nie posiada ich określonych wcale. System wynagradzania jest traktowany jako wypłaty wynagrodzenia za pracę i należy do obszaru kadrowo-płacowego. Tu jego rola się rozpoczyna i kończy. Firmy, które chcą być[...]

Czytaj więcej
Metoda analityczno – punktowa – wartościowanie pracy

Czym jest metoda analityczno-punktowa wartościowania pracy? Metody analityczno-punktowe wartościowania pracy, to bardzo popularne narzędzia badania wartości stanowisk pracy. Metoda wartościowania pracy – system analityczno-punktowy - pozwala nam na: analizę pracy na danym stanowisku, analizę wybranych czynników /kryteria wartościowania/ wpływających na trudność, a co za tym idzie, wartość stanowiska pracy, ustalenie stopnia trudności w poszczególnych obszarach[...]

Czytaj więcej
Wartościowanie pracy – proces wartościowania w Organizacji

Czym jest nowoczesne wartościowanie pracy? Wartościowanie pracy to złożony proces ustalenia wartości pracy w danej Organizacji lub/i na określonym rynku pracy. Proces prowadzący jednoznacznie do wynagrodzenia pracownika, a konkretnie do jego płacy zasadniczej. Bardzo rzadko, ale należy o tym wspomnieć, wartościowanie ma również inne zastosowania: analiza procesów pracy – optymalizacja procesów, ich zakresu, umiejscowienia, czasami[...]

Czytaj więcej