Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Opisy stanowisk
Anacco pomagamy w rozwoju Organizacji

Rola doświadczenia w projektach doradczych i Interim Managera Jakie wymierne efekty osiągnęły Organizacje z nami w generalnym zarządzaniu i budowie strategii  ? Jakie mamy osiągnięcia w nowoczesnym zarządzaniu i doskonaleniu obszarów HR Realna zmiana i rozwój Menedżerów w naszych projektach Jakie posiadamy doświadczenie ? To co ja osobiście najbardziej cenie w moim doświadczeniu to: praca[...]

Czytaj więcej
Opisy Stanowisk w Systemie Wynagrodzeń

Jak wykorzystać opisy w procesie wartościowania ? Kiedy opisy stanowisk pomagają w wycenie rynkowej płac ? Opisy które pomogą w ocenie pracowników Czy opisy mogą pomagać w premiowaniu i nagradzaniu ? Opis Stanowiska Pracy – jest to podstawowy dokument zarządzania personalnego. Definiuje wymagania na stanowisku pracy. Określa między innymi  zadania, odpowiedzialność, uprawnienia, kwalifikacje, kompetencje, umiejętności,[...]

Czytaj więcej
Wartościowanie Stanowisk w Służbie Cywilnej

Jak przygotować Urząd do procesu wartościowania stanowisk pracy? Co jest celem wartościowania? Jak powstaje system wynagradzania ? Wartościowanie stanowiska pracy niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej Wartościowanie stanowiska pracy będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej Niniejszy wpis – poradnik powstał na bazie pytań, rzeczywistych sytuacji w projektach  doradczych i szkoleniach  realizowanych przez naszych konsultantów. Ma[...]

Czytaj więcej
Opisy Stanowisk w Służbie Cywilnej

Rekomendacje jak poprawnie przygotować opisy do wartościowania Opisy w polityce personalnej Urzędu Stanowiska pracy niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej Stanowiska pracy będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej Niniejszy wpis – poradnik powstał na bazie pytań, rzeczywistych sytuacji w projektach  doradczych i szkoleniach  realizowanych przez naszych konsultantów. Ma na celu pomoc merytoryczną, organizacyjną i efektywne[...]

Czytaj więcej
1 marca, 2022
Opisy Stanowisk – Formularz Opisu

Wzór opisu stanowiska pracy Zadania i odpowiedzialność Kwalifikacje Kompetencje Onboarding i mentoring Wiedza specjalistyczna Opisy stanowisk pracy Opisy stanowisk pracy w nowoczesnej polityce personalnej odgrywają bardzo ważną rolę. Opisy są podstawą wielu procesów zarządzania personalnego dotyczy to w szczególności: procesów rekrutacji selekcji wdrożenia pracownika rozwoju i mentoringu wynagrodzeń oceny awansów procesów sukcesji Aby opis stanowiska[...]

Czytaj więcej
Opis stanowiska pracy w procesie wartościowania pracy

Cele procesu wartościowania Rodzaje wartościowania pracy Co analizujemy do procesu wartościowania Cele opisów stanowisk pracy Opis stanowiska pracy w procesie wartościowania Proces wartościowania stanowisk pracy jest jednym z ważniejszych działań podczas tworzenia systemu wynagradzania pracowników. Wartościowanie czyli analiza a następnie  ustalenie jaką w danym systemie organizacyjnym – obszarze funkcjonalnym, firmie, grupie firm, posiada wartość dane[...]

Czytaj więcej
Opis stanowisk pracy, a tabela płac zasadniczych

Jakie opisy stanowisk pracy są uważane przez specjalistów za profesjonalne? Opis stanowisk pracy, jest podstawowym narzędziem i zarazem dokumentem, umożliwiającym normalną politykę personalną w Organizacji. Jednym z jego ważniejszych zastosowań, jest możliwość zarządzania płacami zasadniczymi w tabeli płac. Oczywiście, aby był efektywnie zarządzany, należy wycenić stanowiska, skatalogować w kategorie płacowe /grupy wynagrodzeniowe/, zbudować system przemieszczania[...]

Czytaj więcej
Opis stanowiska pracy w procesach oceny kompetencji i predyspozycji

Opis stanowiska pracy  Ocena  kompetencji  i predyspozycji  wymagane zadania i obowiązki odpowiedzialność i uprawnienia pracownika kwalifikacje formalne wymagane kompetencje i predyspozycje warunki i środowisko pracy inne ocena rekrutacyjna, ocena bieżąca  realizacji zadań rozmowy  rozwojowe – coaching ocena zadaniowa (MBO) – mentoring ocena roczna ( np. 180 lub 360) rozmowy motywacyjne – akademia rozwoju    [...]

Czytaj więcej
Nowoczesny wzór opisu stanowiska pracy

Metryka  opisu  to element o czysto  administracyjnym znaczeniu. Identyfikuje i ustala porządek  opisów stanowisk  pracy w danej Organizacji.  Pozawala na identyfikację Spółki  jeśli mamy większą  organizację  np.  grupę kapitałową. Identyfikacje  komórki  organizacyjnej – identyfikację  miejsca  organizacyjnego w strukturze.  Poza tym, mamy dane kodów  organizacyjnych,  numer  lub kod  danego opisu, datę jego  aktualizacji oraz  osobę,  która [...]

Czytaj więcej
Formularz Opisu Stanowiska Pracy – Wzór

Poniżej mogą Państwo  skorzystać z naszego wzoru  opisu stanowiska  pracy Można  wykorzystać  do  celów niekomercyjnych Formularz  opisu stanowiska pracy 1a/ Nazwa stanowiska pracy 1b/ Stanowisko przełożonego 1e/ Data dokonania / aktualizacji  opisu 1f/ Osoba opisująca   2a/ Cel istnienia stanowiska pracy   Moduł  Organizacyjny  - zawiera dane identyfikacyjne, systemowe dla opisu stanowiska – ważny dla[...]

Czytaj więcej

Kategorie Wpisów – Blog