Zarządzanie Strategiczne - Zarządzanie Operacyjne - HRM - Rozwój Menedżerów

30-867 Kraków

Jana Kurczaba 17/43

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Anacco pomagamy w rozwoju Organizacji

Anacco pomagamy w rozwoju Organizacji

 • Rola doświadczenia w projektach doradczych i Interim Managera
 • Jakie wymierne efekty osiągnęły Organizacje z nami w generalnym zarządzaniu i budowie strategii  ?
 • Jakie mamy osiągnięcia w nowoczesnym zarządzaniu i doskonaleniu obszarów HR
 • Realna zmiana i rozwój Menedżerów w naszych projektach

Jakie posiadamy doświadczenie ?

To co ja osobiście najbardziej cenie w moim doświadczeniu to: praca z ludźmi, w zespołach, jako menedżer, trener biznesowy, często jako mentor lub shadow manager. Poznanie różnych stylów zarządzania, kultur organizacyjnych, systemów wartości. To pozwala na pewne obserwacje i wnioski w zakresie korelacji wyżej wymienionych z rozwojem firm, wynikami biznesowymi, wizerunkiem firmy.

Poznałem niezwykle sprawnych menedżerów, również  osoby, które bez wahania nazwałbym przywódcami. Bardzo wiele się od nich nauczyłem, osoby, które od zera tworzyły duże biznesy, zmotywowane i bardzo lojalne zespoły.  Wiele wiedzy możemy zdobyć na kursach i szkoleniach ale wiedza praktyczna z kilku  tysięcy firm jest dla mnie wyjątkowo cenna.

Poza tym  pracujemy doradczo i szkoleniowo w tej branży – ponad 24 lata, ja osobiście wykonałem ponad 700 projektów doradczych a moja firma blisko 1200. Spotkaliśmy się na szkoleniach z ponad 47 000 osobami  w ponad 3000 projektów  szkoleniowych. Pracuję od ponad 7 lat  jako  Interim Manager ( 14 kompleksowych – wielomiesięcznych projektów)
( CEO, CHRO)

Sebastian Trzaska –  CEO Anacco Advisors and Trainers

ZOBACZ NASZE REKOMENDACJE

Jakie wymierne efekty osiągnęły Organizacje z nami w  generalnym zarządzaniu i budowie strategii  ?

Wyobraź sobie niezwykle uzdolnioną, dużą  grupę osób. Osób posiadających wiedzę, możliwości, chęć pracy ale i wolną  wolę i swobodę decydowania. Decydowania co i jak dana osoba będzie wykonywała.

Będziemy mieć setki, może tysiące doskonale wykonanych małych zadań, może projektów.

„samemu zajdziesz szybciej razem zajdziesz dalej” znane powiedzenie.  Siłą organizacji jest wspólna praca, koncentracja działań, samodzielność decydowania dla realizacji określonego celu, wartości ( misja, wizja, strategia, system wartości)

Uważamy,  że zarządzanie to sztuka – ale można się tego nauczyć – nie koniecznie trzeba mieć szczególne cechy osobowości.
Przywództwo, owszem – wymaga predyspozycji ale dobre zarządzanie to wiedza o technikach, zasadach, rozumienie procesów.

ANACCO

Jeśli chcesz mnie poznać – umów się na spotkanie, konsultacje
Serdecznie zapraszam
Sebastian Trzaska –  CEO Anacco Advisors and Trainers

Pomagamy w obszarze zwanym „sztuką zarządzania” – poprawnego realizowania procesów, myślenia strategicznego, pomiaru efektywności biznesowej, stawiania, realizacji, rozliczania i rozumienia celów

 • Interim Manager CEO – realizacja lub wsparcie zarządzania generalnego
 • Analizy strategiczne – techniki, metody, realizacja projektów
 • Strategia: opracowanie strategii, balanced scorecard, biznes planów, planów operacyjnych,
 • Analiza i doskonalenie efektywności organizacyjnej firmy – restrukturyzacja w organizacji, struktury organizacyjne, analiza procesów, systemy zarządzania przez cele MBO
 • Analiza i doskonalenie procesów zarządzania: controlling operacyjny, zarządzanie przez cele MBO, zarządzanie KPI

 

Jak skorzystali nasi Klienci ?
Strategia i zarządzanie generalne

Poniżej przykłady najczęstszych produktów, efektów końcowych współpracy z naszymi ekspertami i kontraktowymi menedżerami

 • Budowa efektywności operacyjnej i finansowej firmy
  identyfikacja błędów w procesach, poprawa efektywności procesów, analiza systemów kontroli operacyjnej, controlling, poprawa procesów planowania,  redukcja kosztów,  koncentracja na wynikach, systemy zarządzania przez cele MBO, zarządzanie wynikami na poziomie KPI
 • Wprowadzenie firmy do procesów planowania strategicznego
  identyfikacja wizji, misji, spójność działania i wartości, rozumienie celów strategicznych,  opracowanie strategii, opracowanie biznes planów, systemy zarządzania strategicznego BSC, optymalizacja zarządzania operacyjnego, systemy KPI
 • Przygotowanie, wsparcie procesu sukcesji w firmie rodzinnej
  proces przygotowania od strony organizacyjnej, wdrożenie nowego zarządu, wsparcie rad nadzorczych, modyfikacje strategii, polityki i kultury organizacyjnej firmy, zarządzanie zmianą, procesy restrukturyzacyjne – procesy, organizacja pracy, kadra i pracownicy

Zobacz ofertę – Zarządzanie Generalne i Strategiczne

Jakie mamy osiągnięcia w nowoczesnym zarządzaniu i doskonaleniu obszarów HR

Human Resource Management – (zarządzanie zasobami ludzkimi) – nie bardzo lubimy  to określenie wyrażające naszą rolę, naszych kolegów i koleżanek,  być może również Twoją  jako Zasobów.
Wolimy określenie  takie jak: pozyskanie wartościowych pracowników, wsparcie rozwoju, budowa motywacji, zaangażowania, praca i wsparcie różnorodności.  Ocen okresowych też nie preferujemy – wolimy rozmowy  rozwojowe, mentoring, poszukiwanie talentów, wsparcie dla wysokiego potencjału, planowanie i doradztwo w karierze zawodowej,

Pracuje na rzecz tworzenia przyjaznych organizacji dla pracowników, tworzenia zaangażowanych i wydajnych zespołów, cenimy wartości społeczne i transparentność w relacjach.

Staramy się, na tyle ile mamy wpływ,  niwelować negatywne zachowania  personalne, wykorzystywanie sytuacji i niewiedzy pracowników, toksyczne organizacje, w których pojawia się szantaż finansowy, emocjonalny i często zwyczajny mobbing.

Projekty, które lubimy  wykonywać, które nam i naszym Klientom dają wiele satysfakcji to:

 • Interim HR Manager – strategiczne, nowoczesne, kompleksowe zarządzanie HR
 • Executive search – procesy rekrutacji, analizy kompetencji i doboru menedżerów
 • Systemy wynagradzania – motywacji płacowej i benefitów
 • Systemy premiowania – KPI, MBO
 • Rozmowy rozwojowe – okresowe, bieżące, mentoring, procesy onboardingu
 • Kultura organizacyjna – komunikacja, różnorodność, pokolenia, równowaga, zaangażowanie, wartości, transparentność, wizerunek
 • Wsparcie liderów, przywództwa – budowanie tożsamości menedżerskiej

 

Zarządzanie HR

Jak skorzystali nasi Klienci ?
doskonalenie obszarów HR

Poniżej ponownie przykłady najczęstszych produktów, efektów końcowych współpracy z naszymi ekspertami i kontraktowymi menedżerami

 • Wprowadzenie nowoczesnego zarządzania HR
  budowa działu HR, wsparcie biznesu HRBP, polityka personalna, rekrutacje, selekcje, onboarding, rozwój, szkolenia, wynagrodzenia, motywacja, komunikacja, kultura organizacyjna – kompleksowy HR 
 • Systemy motywacyjne – opracowanie, doskonalenie narzędzi, wdrożenia
  systemy wynagradzania, polityka rynkowa płac, systemy premiowania, systemy benefitów, analiza zaangażowania, zadowolenia, kultury organizacyjnej 
 • Systemy rozwojowe – polityka, systemy, zarządzanie
  identyfikacja talentów, programy rozwojowe, badania predyspozycji osobowych, feedback 360,   rozmowy rozwojowe, mentoring, polityka szkoleniowa, ścieżki kariery, zarządzanie wartościami w organizacji, różnorodność, równowaga, dopasowanie, itp.

Zobacz ofertę – Nowoczesne Systemy HR

Interim
Management

Zarządzanie – CHRO

Systemy
Wynagrodzeń

Usługa Doradcza

Akademia
HRM

Szkolenia

Realna zmiana i rozwój Menedżerów w naszych projektach

Czy zdarzyło  się Tobie mieć lub współpracować, a może właśnie teraz jesteś w takiej sytuacji, że w Twoim zespole jest jeden z niżej opisanych Typów Managerów lub podobny do nich ?

Menedżer – Mentor
Osoba dojrzała i efektywna jako  menedżer, posiadająca cechy lidera, autorytet –  osoba, która może, chce i wdraża innych młodszych managerów. Osoba zajmująca się również talentami w tym zakresie

„Manager – Podaj dalej”

Czasami nazywany pozycją w schemacie organizacyjnym – osoba która przekazuje zadania z góry na dół i informacje o ich wykonaniu lub braki na górę. Brak czynnego zarządzania, identyfikacji z zespołem

„Manager – Tłusty Kot” 

„Tłusty kot na zapiecku” to mój ulubiony typ managera w projektach rozwojowych. Menedżer o ugruntowanej pozycji w firmie lub np. RDS, RKS  ( regionalny dyrektor, kierownik sprzedaży), który broni się przed zmianą, rozwojem, czasami wręcz je sabotuje. Obecny stan rzeczy jest dla niego wygodny nie chce zmieniać strefy komfortu

„Toksyczny Manager”
Menedżer o dobrych wynikach biznesowych ale bardzo „toksyczny” dla ludzi – rozumie biznes ale nie potrafi pracować ze współczesnymi zespołami, może mieć problemy z utrzymaniem zespołu, współpracy z innymi, zaangażowaniem innych, braku autorytetu, może być niedopasowany do wartości organizacyjnych

Rozwój Managerów

„Manager – ale co ja mogę? ”
Menedżer bez wyników, który ma problemy z rozumieniem otoczenia, zasobów wewnętrznych, nie dostrzega okazji, nie potrafi stawiać celów, organizować pracy, itp. Może powodować straty, braki  realizacji KPI, inne koszty wynikające z braku kompetencji

„Uczący się Manager”
Menedżer  bardzo dobry merytorycznie specjalista  ale  nie ma jeszcze wiedzy i doświadczenia  w zarządzaniu. Słabo stawia cele, ma problemy w organizacji pracy zespołu, może być nie samodzielny, może mieć trudności w szerszym dopasowaniu do strategii, polityki firmy ? Potrzebuje wsparcia lub mentora.

„Kandydat na Managera” – osoba u której identyfikujemy cechy, które bardzo dobrze mogą wspierać pracę osoby jako menedżera. Osoba bez wiedzy i doświadczenia

 

To kilka popularnych i zabawnie brzmiących typów sytuacji ale tworzących często szanse lub poważne zagrożenia dla Organizacji. W takich projektach się specjalizujemy,  pomagamy i pracujemy z managerami.   Jest to współpraca rozwojowa, często projektowa i zarządcza w celu lepszego wykorzystania potencjału np. Manager Mentor. Bywają również,  co częściej się zdarza,  działania naprawcze, rozwojowe w celu poprawy, dostosowania do wymogów organizacji. Pracujemy w następujący sposób:

 • Interim management
 • Shadow management
 • Mentoring menedżerski
 • Profilowane szkolenia indywidualne
 • Szkolenia zespołowe – menedżerskie

Zobacz ofertę – Szkolenia – Rozwój Osobisty Managerów

Sebastian Trzaska

Nazywam się  Trzaska Sebastian,

Kiedy miałem 18 lat chciałem być kardiochirurgiem  i pomagać ludziom.
Życie zdecydowało, że wybrałem studia ekonomiczne, finanse –  zostałem menedżerem a potem doradcą i trenerem biznesowym.

Dzisiaj pomagam w inny  pasjonujący sposób:
„realizuję z Wami, cele Waszego osobistego rozwoju, cele rozwoju biznesu”

Stawiam na wartości: współpracy, porozumienia, szacunku, inicjatywy, zaangażowania
W taki też sposób współpracuje ja i moje koleżanki i koledzy w usługach dla Państwa.

Prywatnie jestem Instruktorem nurkowania PADI  i poza kursami nurkowymi organizujemy rozwojowe wyjazdy dla menedżerów i kadry kierowniczej. Tak aby zrozumieć, iż można osiągać wielkie cele w poszanowaniu innych i otoczenia w jakim działamy

Witam zatem Ciebie na naszej stronie, która przybliży kim jesteśmy i w czym się specjalizujemy oraz jakie mamy doświadczenia

Udostępnij:

Kategorie Wpisów – Blog