+ 48 515 803 244
Projekty Dordcze projekty, wdrożenia, konsultacje, doradztwo Systemy Wynagradzania, Systemy Premiowania
Ocena Okresowa, Akademie Rozwoju, Profile Kompetencji
Systemy Zarządzania Przez Cele, Karty Wyników

Zarządzanie Talentami

Projekty Doradcze


 

Cele Projektu  Doradczego – Zarządzanie Talentami

 • Projekt poszukiwania, odkrywania talentów,
 • Systemy  motywacji, przewidywania,  kreowania talentów,
 • Projekty aktywnego rozwoju, motywacji, coachingu  talentów,  
 • Zarządzanie alokacją  talentów,
 • Kreowanie kultury organizacyjnej, zwyczajów, wartości sprzyjających identyfikacji talentów,
 • Zarządzanie talentami na poziomie merytorycznym, społecznym, przywództwa,
 • Systemy motywacyjne i  rozwojowe dla projektu  zarządzania talentami

 

Projekt Zarządzanie Talentami   – Projektowanie
(zarządzanie wysokim potencjałem)

 

 • Polityka  i strategia  Organizacji  w zakresie zarządzania talentami
 • Badania organizacji  -  jakość systemów  motywacyjnych i  rozwojowych
 • Badania organizacji – kultura  i nawyki  organizacyjne, komunikacja, przywództwo
 • Systemy  identyfikacji talentów – procesy  rekrutacji, adaptacji, rozwoju, oceny
 • Systemy  motywacji  i  rozwoju  talentów
 • Ścieżki  kariery, zasady  przemieszczania dla programu  talentów,
 • Grupy  programów zarządzania talentami 
 • Coaching i mentoring  dla grup  o wysokim potencjale
 • Systemy  szkolenia i programy  rozwojowe  dla  wysokiego potencjału

 

Komplementarne projekty  rozwojowe

Projekty rozwojowe – zarządzanie talentami i najwyższym potencjałem to również profesjonalne wsparcie zespołu doświadczonych ekspertów w zakresie identyfikacji wartości organizacyjnych. Opisanie wartości, interpretacja i przeniesienie na oczekiwane zachowania i postawy pracowników. Działania w zakresie upowszechniania wartości w organizacji. Budowa systemu kompetencyjnego opartego i spójnego z systemem wartości. Projekty systemów ocen okresowych i akademii rozwoju. Ponadto, badania motywacji, badania nieformalnych czynników kultury organizacyjnej. 

 

Systemy zarządzania wartościami

• Identyfikacja kluczowych wartości dla organizacji,
• Opis i interpretacja tych wartości dla poszczególnych stanowisk pracy (pracowników),
• Korelacja systemu wartości z innymi systemami zarządzania personalnego,
• Coaching i mentoring dla kadry zarządzającej.

 

Modele kompetencji

• Identyfikacja kompetencji kluczowych (nadrzędnych dla wszystkich),
• Identyfikacja kompetencji dla hierarchii i specjalizacji,
• Identyfikacja kompetencji dla zajmowanych funkcji (obszary merytoryczne),
• Budowa macierzy kompetencji,
• Opisanie kompetencji,
• Skalowanie i interpretacja skali dla oceny kompetencji,
• Ustalenie optymalnych profili kompetencyjnych dla stanowisk pracy,
• Korelacja macierzy kompetencji z innymi systemami zarządzania personalnego,
• Pomoc w modyfikacji takich systemów, jak: wymogi rekrutacyjne, adaptacja pracownika, ocena, rozwój, motywacja, kariera, itp.

 

Modele kwalifikacyjne na stanowiskach pracy

• Weryfikacja opisów stanowisk pracy,
• Wyznaczenie indywidualnej matrycy rozwoju kwalifikacji zawodowych (jednoznacznie mierzalnych) na tym stanowisku pracy,
• Korelacja systemu z systemem awansu organizacyjnego (poziomy, pionowy, w ramach rodzin stanowisk pracy),
• Korelacja systemu z systemem motywacyjnym (szczególnie płace zasadnicze).

 

System ocen okresowych pracowników / Akademia rozwoju

• Ocena i rozwój obszaru wartości, postaw i zachowań,
• Ocena w modelu i profilach kompetencyjnych,
• Ocena potencjału, predyspozycji,
• Ocena motywacji, wizji rozwoju,
• Planowanie rozwoju osobistego pracowników,
• Wewnętrzne ścieżki kariery pracowników, 
• Ocena efektywności pracy, zadań, wskaźników,
• Szkolenia, coaching, mentoring dla liderów

Ocena okresowa i raporty  360

 • Polityka, cele systemu, możliwości  efektywnego  wykorzystania i zarządzania
 • Projekt  i struktura  raportów -  oceny 360
 • Organizacja badań
 • Doradztwo  w interpretacji wyników
 • Komplementarność systemów  rozwojowych i systemów  motywacji płacowej
 • Coaching  i mentoring

Konsultacje, porady  i mentoring  ekspertów w dziedzinie rozwoju  osobistego  pracowników i menedżerów

 


ocena okresowa pracowników szkolenie :: projekt  systemu  oceny okresowej ::  ocena 360 stopni  - badanie ::  ocena 360  projekt systemu :: zarządzanie talentami ::  komunikacja interpersonalna szkolenia ::   przywództwo i zarządzanie szkolenia ::  systemy wynagradzania doradztwo :: zarządzanie przez cele  systemy :: premiowanie i nagradzanie doradztwo ::  HR manager kontraktowy ::  badania organizacji :: coaching :: mentoring ::


 

zarządzanie talentami - anacco

Polecamy szkolenie otwarte
"Motywowanie Pracowników"

 

CELE SZKOLENIA:

 • czym jest motywacja?
 • jak działa motywacja zewnętrzna i wewnętrzna?
 • jak wykorzystać coaching i mentoring w motywacji pracowników?
 • jaki wpływ na motywację ma menedżer, lider, przywódca?
 • cechy i zachowania menedżera motywującego
 • jak wpływa na motywację kultura organizacyjna?
 • systemy kreowania kultury i wartości organizacyjnych
 • w jaki sposób komunikacja i relacje międzyludzkie rozwijają nam motywację?
 • systemy komunikacji i motywacji formalnej
 • jak docenić pracowanika?
 • czym jest rozwój i wychodzenie ze strefy komfortu?
 • lękk przed miną w organizacji
 • jak budować motywację do zmiany i podczas zmiany?

Szkolenie Otwarte - Motywowanie 

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak