+ 48 515 803 244
Wynagradzanie Pracowników projekty, analizy, szkolenia, warsztaty Badania Wynagrodzeń, Strategie Płacowe,
Systemy Motywacji Płacowej, Wartościowanie Stanowisk Pracy,
Premiowanie i Nagradzanie, Ocena i Awans Płacowy,

Wynagradzanie

Szkolenia, Warsztaty, Video-Porady, Coaching dla Menedżerów

 

Podnieś  poziom efektywności Twojego systemu motywacji płacowej

Każdy sprawnie działający element systemu  wynagradzania podnosi Państwa efektywność, motywację  pracowników i konkurencyjność na rynku

 

Strategia Płacowa
i Analiza Wynagrodzeń
Rynkowych

 

 • Strategia i polityka  płacowa firmy, obszarów, grup pracowników
 • Badanie konkurencyjności systemu  motywacji płacowej na rynku pracy
 • Modyfikacje i zmiany w systemach  płacowych
 • Modyfikacje systemów  premiowania i nagradzania
 • Konsultacje i mentoring  dla organizacji społecznych

 

Nasze  usługi w obszarze – „strategia płacowa i analiza wynagrodzeń”

 


Premiowanie Zadaniowe  i Nagradzanie   
 

 • Systemy  premiowania i nagradzania
 • Premiowanie zadaniowe
 • Premiowanie zadaniowe  menedżerów
 • Systemy zarządzania przez cele
 • Karty wyników
 • Konsultacje w zakresie wskaźników KPI

 

Nasze  usługi w obszarze – „Premiowanie zadaniowe  i nagradzanie”

 


Zarządzanie Przez Cele
(Management by objectives – MBO)

 • Mapa celów
 • Cele kluczowe w obszarach i na szczeblach zarządzania
 • Wskaźniki i system pomiaru
 • Zasady  interpretacji  wyników i oceny
 • System stawiania  priorytetów
 • System  delegowania i oceny  zadań

 

Nasze  usługi w obszarze – „zarządzanie przez cele”

 


Wartościowanie Stanowisk Pracy  
 

 • Opracowanie metody  wartościowania
 • Adaptacja lub szkolenie z wybranej innej metody
 • Szkolenie zespołu  ds.  wartościowania
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Analiza i sprawdzenie wyników
 • Budowa  systemu  klasyfikacyjnego  stanowisk
 • Budowa  i konsultacje w zakresie tabeli i systemu płac zasadniczych
 • Konsultacje w zakresie opisów stanowisk  pracy

 

Nasze  usługi w obszarze – „wartościowanie stanowisk pracy”

 


Nowoczesne  opisy stanowisk  pracy

 • Formularze opisów
 • Zasady, procedury  opisywania i aktualizacji opisów
 • Poradniki i wsparcie merytoryczne
 • Proces  informacyjny i przygotowawczy
 • Proces analizy, weryfikacji i opisywania
 • Proces wdrożenia, mentoring, coaching, szkolenia

 

 

Nasze  usługi w obszarze – „nowoczesne opisy stanowisk pracy”  

 


Płace Zasadnicze – Nowoczesna Tabela Płac   
 

 • Audyt i analiza systemu  motywacji płacowej
 • Projekt  tabeli  płac  zasadniczych
 • Systemy  przemieszczania i awansu w tabeli  płacowej
 • Możliwe  wdrożenie nowego systemu  klasyfikacji  po  wartościowaniu
 • Symulacje wariantów  polityki i strategii płac

 

 

 

 

Nasze  usługi w obszarze – „płace zasadnicze – nowoczesna tabela płac”

 


Płace Zasadnicze – System Oceny i Awansu    
 

 • Budowa tabeli płac do zarządzania awansem płacowym
 • Budowa kryteriów oceny dla systemu awansu  płacowego
 • Kryteria i zasady zarządzania awansem i funduszami płacowymi
 • Algorytmy  przeliczania wyników oceny  na zmiany płacowe
 • Szkolenia dla kadry  menedżerskiej

 

 

 

Nasze  usługi w obszarze – „płace zasadnicze – system oceny i awansu”

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak