+ 48 515 803 244
www.anacco.pl - O nas Projekty Doradcze, Szkolenia, Porady Ekspertów Badania, Konsultacje, Projekty, Wdrożenia Systemów
Caching, Szkolenia Rozwojowe i Projektowe, Gry Strategiczne
Konferencje HR, Wystąpienia Ekspertów, Praktyki dla Trenerów

Współpraca z Anacco

Konferencja Trenersko-Coachingowa 'PROFECTUS'

Sekcja Trenerska Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA oraz Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie dziękuje Panu Sabastianowi Trzasce za wygłoszenie wykładu podczas I Naukowej Konferencji Trenersko-Coachingowej pod nazwą PROFECTUS Szkolenia i coaching jako forma wsparcia rozwoju człowieka

Koło Naukowe Personalni UEK, Festiwal HR

Podziękowanie dla Pana Sebastiana Trzaski za przeprowadzenie wykładu pt.: Ścieżki kariery i rozwoju osobistego w nowoczesnej Organizacji. Zorganizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  w ramach Festiwalu HR  przez Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Personalni”.

Koło Naukowe Rozwoju Osobistego, Warsztaty z zakresu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz projektowania ewaluacji

W imieniu wszystkich członków Koła Naukowego Rozwoju Osobistego, działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pragniemy serdecznie podziękować Panu za przeprowadzenie profesjonalnego treningu z zakresu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz projektowania i ewaluacji szkoleń.
Jesteśmy przekonani, iż Pana zaangażowanie i poświęcony czas przyczynią się do zwiększenia szansy uczestników na podniesienie ich umiejętności i kwalifikacji trenerskich.

Studenckie Forum Business Centre Club,  Festiwal Przedsiębiorczości BOSS

W imieniu zespołu IX Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS oraz Małopolskiego Studenckiego Forum Business Centre Club, pragnę złożyć na ręce Pana Sebastiana Trzaski najszczersze podziękowania i wyrazy wdzięczności za wsparcie naszego przedsięwzięcia. Pana nieoceniona pomoc niezwykle przyczyniła się do rozwoju Festiwalu sprawiając, że było to wydarzenie niezapomniane i wyjątkowe.
Dziękuję także za wniesienie wkładu do szerzenia ducha przedsiębiorczości zarówno w Małopolsce, jak i w całym naszym kraju.

Koło Naukowe Personalni UEK, Karierosfera

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Personalni składa serdeczne podziękowania ANACCO Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe za przeprowadzenie szkolenia w ramach konkursu Karierosfera na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Koło Naukowe Controllingu i Finansów, Festiwal Controllingu i Finansów

Podziękowanie za przeprowadzenie wykładu pt.: „Profesjonalna analiza finansowa w nowoczesnym zarządzaniu” zorganizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w ramach Festiwalu Controllingu i Finansów przez Koło Naukowe Controllingu i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak