+ 48 515 803 244
Zarządzanie Przez Cele (MBO) projekty, konsultacje, coaching, szkolenia, gry Systemy Wyznaczania i Oceny Zadań (MBO)
Delegowanie Zadań, Zarządzanie Czasem
Strategiczna Karta Wyników

Szkolenie zarządzanie przez cele MBO

                  

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO)

Nowoczesny menedżer i jego wyniki

 

To  szkolenie możemy zrealizować wspólnie z Państwem w  następujący sposób:

Szczegóły  oferty  merytorycznej jak i opisanej formy  współpracy udzieli nasz  konsultant

Zapraszamy  do kontaktu


Cele jakie realizujemy na szkoleniu

Nasze  szkolenia w obszarach zarządzanie przez cele są oparte na trzech  istotnych filarach. Widza z zakresu zarządzania finansami, wskaźniki ekonomiczne i ich interpretacja. Obszar zarządzania w organizacji – czyli procesy delegowania, zarządzania priorytetami,  zarządzania procesami i projektami w których pomiar  realizacji celów jest kluczowy.  Oraz trzeci  obszar  to psychologia  zarządzania przez  cele  czyli  - budowanie zaufania, relacje, procesy rozwiązywania konfliktów, przewodzenie w zespole i oczywiście motywacja


Najczęściej wymieniane oczekiwania naszych uczestników/Klientów:

- czym jest zarządzanie przez cele?
- jakie wykorzystać narzędzia i procesy wspomagające?
- co jest powodem braku realizacji celów w zespole?
- na których celach należy się koncentrować?
- co to są cele i wskaźniki kluczowe? Jak je ustalić?
- jak ustalać cele operacyjne i zadania? Jak wyznaczać priorytety celów?
- jakie ma znaczenie przełożony w motywacji i realizacji celów?


Program szkolenia

Model zarządzania przez cele
 

 • cel – jego identyfikacja i opisanie,
 • droga do celu – plan działania,
 • środowisko i zasoby – oddziaływanie na plan,
 • punkty pomiaru – wskaźniki,
 • systemowa korekta planów – zarządzanie,
 • kilka celów w tym samym czasie – priorytety,
 • efektywność realizacji w danym obszarze /firmie/ – zarządzanie przez cele MBO,
 • dobre praktyki – jak budować świadomość i motywację do zarządzania przez cele.

Zarządzanie przez cele MBO identyfikacja rodzajów celów

 • cele finansowe,
 • cele handlowe i sprzedażowe,
 • cele wizerunkowe, marketingowe,
 • cele organizacyjne,
 • cele produkcyjne, techniczne,
 • cele rozwojowe,
 • bazy wskaźników dziedzinowych,
 • wskaźniki dla procesów i celów kluczowych KPI,
 • dobre praktyki – jak zidentyfikować o potem jak zarządzać przez cele.

Menedżer jako kluczowy punkt skuteczności MBO

 • kwalifikacje, doświadczenie, motywacja menedżera,
 • świadome postawy i zachowania menedżera,
 • zasady świadomego i czytelnego delegowania,
 • delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
 • kultura organizacyjna i postawy zespołu,
 • komunikacja oraz styl relacji w zespole,
 • dobre praktyki – jak być liderem i siłą napędową w MBO.

Pracownicy jako kluczowy obszar pracy w  MBO

 • kwalifikacje, doświadczenie pracowników,
 • postawy, zachowania, motywacje, oczekiwania,
 • kultura organizacyjna zespołu, firmy,
 • etap rozwoju zawodowego pracownika - sytuacyjne zarządzanie,
 • zachowania zespołowe – psychologa pracy grupy,
 • rola przywództwa i autorytetu w zespole,
 • dobre praktyki – jak efektywnie współdziałać z pracownikami w MBO.

Wyznaczanie celów – metody  do identyfikacji i oceny wartości celów  

 • wykorzystanie strategicznej karty wyników BSC,
 • identyfikacja procesów kluczowych i ich wskaźników KPI,
 • metoda SWOT w ocenie celów,
 • macierz BCG w ocenie celów,
 • metoda opisania celu/zadania SMART.

Wyznaczanie priorytetów – świadoma opłacalność/wydajność

 • zasady wyznaczania celów i zadań,
 • reguły ważności i korzyści (80/20, 90/10, 99/1),
 • jak powstała reguła Pareto i jej zastosowania (80/20),
 • metoda Eisenhowera,
 • reguła ABC DE,
 • prawo Parkinsona.

Delegowanie zadań w procesie zarządzanie przez cele

 • jak skutecznie delegować zadania,
 • konsekwencje braku wiedzy i motywacji do delegowania,
 • dobre narzędzia do czytelnego delegowania,
 • skuteczne techniki do delegowania,
 • proces kontroli, oceny, wsparcia podczas delegowania.

 

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak