+ 48 515 803 244
Wynagradzanie Pracowników projekty, analizy, szkolenia, warsztaty Badania Wynagrodzeń, Strategie Płacowe,
Systemy Motywacji Płacowej, Wartościowanie Stanowisk Pracy,
Premiowanie i Nagradzanie, Ocena i Awans Płacowy,

System wynagrodzeń pracowników szkolenie

                  

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

SYSTEM WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

płace zasadnicze, premiowanie, strategia płacowa

 

To  szkolenie możemy zrealizować wspólnie z Państwem w  następujący sposób:

Szczegóły  oferty  merytorycznej jak i opisanej formy  współpracy udzieli nasz  konsultant

Zapraszamy  do kontaktu


Cele jakie realizujemy na szkoleniu

Zapoznanie uczestników z nowoczesnym podejściem do systemów płacowych. Zasady działania systemu i jego elementów, jak zaprojektować, jak wdrożyć, jak zarządzać nowym systemem. Kiedy i jak tworzy się motywacja płacowa. Jak zmienić i uporządkować tradycyjny, konserwatywny system płacowy. Jak wspomagać zarządzanie i rozwój poprzez system płacowy. Szczególny obszar wspomagania celów MBO w systemach premiowania i nagradzania. 


Najczęściej wymieniane oczekiwania naszych uczestników/Klientów:

- poprawa efektywności systemu premiowania,
- czytelność, sprawiedliwość i motywacyjność płac zasadniczych,
- konkurencyjność systemu w stosunku do rynku pracy,
- lepsza realizacja zadań, poprawa wyników biznesowych,
- optymalizacja systemu płacowego – zniwelowanie płac i świadczeń nieefektywnych,
- zmiana zachowań pracowników na bardziej aktywne, 
- motywacja do rozwoju indywidulanego,
- zatrzymanie i rozwój najlepszej kadry i pracowników,
- motywacja do współpracy w Organizacji,


Program szkolenia

Elementy systemów płacowych - identyfikacja i wyjaśnienie zasad

• regulaminy wynagradzania, ZUZP, PZUZP – zasady konstrukcji,
• wynagrodzenia zasadnicze,
• wynagrodzenia zmienne,
• dodatki nieobligatoryjne w systemach płacowych,
• dodatki obligatoryjne wynikające z KP.

Rola członków Organizacji w zarządzaniu systemem

• rola działu personalnego,
• rola kadry kierowniczej,
• oddziaływanie na pracownika – motywacja płacowa,
• współpraca z partnerem społecznym – organizacje związkowe,
• kreowanie kultury organizacyjnej i PR systemu motywacji płacowej.

Składniki systemu płacowego - identyfikacja i wyjaśnienie zasad

• płace stałe – wynagrodzenie zasadnicze,
• płace stałe – dodatki stanowiskowe i dodatki funkcyjne,
• płace stałe – dodatki strukturalne / stażowe, jubileuszowe,
• dodatki branżowe,
• dodatki specyficzne dla Organizacji / ZUZP / PZUZP,
• wynagrodzenia zmienne, premiowanie, nagradzanie.

Płace zasadnicze - identyfikacja i wyjaśnienie zasad

• rodziny stanowisk – grupowanie – taryfikator kwalifikacyjny,
• tabela płac – ilość grup płacowych, dynamika, przedziały,
• tabela płacowa – wycena rynkowa stanowisk,
• tabela płacowa – wartościowanie pracy,
• tabela – system oceny kwalifikacji i awansu płacowego,
• stawki godzinowe / stawki zryczałtowane,
• zjawisko dysproporcji płacowych – kumulacje świadczeń,
• zjawisko płacenia „stażowego” w stawkach,
• zjawisko dysproporcji wartości świadczonej pracy w stosunku do płacy.

Tabela płac zasadniczych -projektowanie i zarządzanie

• tabele płacowe i ich parametry w stosunku do struktur organizacyjnych,
• tabele płacowe i zastosowane strategie wynagradzania,
• jak optymalizowano struktury składników – konsekwencje w tabelach,
• przeniesienie wyników wartościowania na tabele – symulacje płacowe,
• w jaki sposób wprowadzano systemy awansu płacowego opartego na ocenie pracowników,
• jak wykorzystywane są badania płac rynkowych w systemach płac zasadniczych. kiedy powinniśmy ująć płace zasadnicze w system tabelaryczny,

Tabela płac zasadniczych -zasady tworzenia i zarządzania 

• kiedy przedziały płacowe, kiedy płace jednostkowe,
• kiedy płynny przedział płacowy, kiedy przedział progowy, stopniowany,
• jak uzyskać motywacyjność w płaskim systemie,
• jaka jest dobra relacja pomiędzy ilością kategorii, a strukturą organizacyjną i poziomami specjalizacji,
• jak rozwiązać problem niskiego udziału płac zasadniczych,
• w jaki sposób poprawić motywacyjność w tabeli o niskich przyrostach płac lub przy dużym przenikaniu płac,
• jak wprowadzać warianty przejściowe systemu.

Wartościowanie pracy - identyfikacja i wyjaśnienie zasad

• wartościowanie pracy – czym jest i kiedy stosujemy ten proces,
• wartościowanie analityczno-punktowe,
• wartościowanie klasyfikacyjne,
• opisy stanowisk i karty pracy – identyfikacja stanowisk i ich wartości.

Premiowanie i nagradzanie pracowników - identyfikacja i wyjaśnienie zasad

• rodzaje premiowania – regulaminowe / uznaniowe,
• premiowanie zadaniowe / MBO (Management by Objectives),
• premiowanie menedżerskie oparte na KPI (Key Performance Indicators),
• premiowanie w obszarach sprzedaży i handlu,
• premiowanie zadaniowe w administracji,
• premiowanie zadaniowe w produkcji i obszarach technicznych,
• okresy premiowania, okresy rozliczania, okresy wypłacania,
• systemy nagradzania – cele, zasady działania, zarządzanie.

 


premiowanie pracowników szkolenie ::  opisy stanowisk pracy szkolenie :: systemy wynagradzania doradztwo :: premiowanie i nagradzanie doradztwo ::  opisy stanowisk pracy doradztwo ::  HR manager kontraktowy ::  delegowanie zadań szkolenia :: zarządzanie przez cele MBO :: zrównoważona karta wyników  BSC ::  badania organizacji :: coaching :: mentoring ::


 

System Premiowania i Nagradzania

AKTUALNE SZKOLENIE OTWARTE
"System Premiowania i Nagradzania"

 

CELE SZKOLENIA:

 • Jak wygląda nowoczesny system premiowania w systemach MBO, KPI?
 • Jak wprowadzić system premiowania pracowników w Organizacjach gdzie jest BSC?
   
 • Jak premiować służby sprzedażowe i handlowców?
 • Na czym polega premiowanie wieloobszarowe?
 • Szczególne systemy premiowania menedżerów – jak działają?
 • Premiowanie w obszarach produkcji, premiowanie w obszarach administracji.
 • Jak definiować zadania z wielu dziedzin w jednym wskaźniku?
   

Szkolenie Otwarte - Premiowanie 

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak