+ 48 515 803 244
Rozwój Osobisty Menedżerów coaching, szkolenia, warsztaty, gry, badania Komunikacja, Przywództwo, Zespoły, Coaching
Badania Motywacji i Kultury Organizacyjnej
Systemy Oceny Okresowej i  Akademie Rozwoju

Rozmowa SOOP szkolenie

                  

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

TECHNIKI ROZMÓW I COACHING Z PRACOWNIKAMI

rozwój, delegowanie, ocena, coaching

Typ szkolenia:  REALIZACJA NA ZAMÓWIENIE

Grupa Szkoleniowa: do 12 osób

Trener prowadzący :  Trener, Doradca -  Anacco Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe

Cena szkolenia: do uzgodnienia.  W zależności od zakresu merytorycznego, ilości  grup, wymagań organizacyjnych

ZGŁOSZENIE GRUPOWE 

W ramach  szkolenia otrzymają  Państwo:

- szkolenie, warsztaty, symulacje, omówienie naszych projektów  rozwoju osobistego w tym zakresie
- porady eksperta, opinie i analizy Państwa rozwiązań
- stały kontakt po szkoleniu z doradcą, trenerem lub coachem 


Cele jakie realizujemy na szkoleniu:

przygotowanie kadry kierowniczej do efektywnych rozmów z pracownikami. Rozmów rozwojowych, motywacyjnych. Rozmów z informacją zwrotną w zakresie poprawy. Ustalanie ocen i motywowanie pracowników.


Najczęściej wymieniane oczekiwania naszych uczestników/Klientów:

- jak przygotować dobrą motywacyjną rozmowę,
- jak zachować obiektywizm i dobre relacje,
- jak udzielać informacji zwrotnej dotyczącej poprawy u pracownika,
- jak zmotywować, zainspirować pracownika?
- jak pracować nad celami i rozwojem pracownika?
- jak w ocenie okresowej komunikować wartości organizacyjne,
- jak planować i realizować rozwój własny i pracowników,


Program szkolenia:

Cele i techniczne aspekty rozmowy rozwojowo - oceniającej
- cele do osiągnięcia podczas rozmowy,
- miejsce, organizacja, czas, plan rozmowy,
- formularze, regulaminy, zasady - dokumentacja w ocenie i rozmowie,
- konsekwencje oceny (co się dzieje z wynikami i wnioskami)

Przygotowanie menedżera do rozmowy – aspekt pracownika
- obszar merytoryczny (wiedza, kwalifikacje, doświadczenie) pracownika
- obszar motywacji, zaangażowania ocenianego pracownika,
- obszar przekonań i wartości jakie ma pracownik,
- plany rozwojowe,
- stan psycho-fizyczny przed i w trakcie rozmowy
- czynniki oddziałujące na pracownika

Przygotowanie menedżera do rozmowy – aspekt  oceniającego (menedżera)
- stan psycho-fizyczny przed i w trakcie rozmowy,
- czynniki oddziałujące na oceniającego (oczekiwania, uprzedzenia, widzenie selektywne),
- obszar motywacji, zaangażowania do takiej rozmowy,
- obszar przekonań i wartości oceniającego,
- podejście do rozwoju i zmiany – samoświadomość i motywacja,
- obszar merytoryczny (wiedza, kwalifikacje, doświadczenie)

Komunikacja – obszary i techniki rozmów  
- cele do osiągnięcia podczas rozmowy,
- rozmowa motywacyjna,
- rozmowa rozwojowa,
- rozmowa z negatywną informacją,
- rozmowa trudna (emocjonalnie, rzeczowo)
- rozmowy o charakterze coachingowym
- mentoring podczas rozmowy

Motywacja pracownika – budowanie motywacji i zaangażowania
- jak poznać motywację wewnętrzną pracownika,
- jak tworzyć nowe obszary inspiracji i motywacji,
- jak zbudować dobre relacje z pracownikiem,
- jak motywować do zmiany – opuszczenie strefy komfortu, jak zarządzać zmianą,
- jak tworzyć zaangażowany zespół

Cele zawodowe i rozwojowe - praca nad identyfikacją i realizacją celów
- identyfikacja celów, mapowanie, harmonogramowanie celów,
- identyfikacja działań i zasobów do realizacji celów,
- identyfikacja wskaźników realizacji celów (rzeczowe, społeczne, emocjonalne)
- cele rozwojowe pracownika,
- motywacje do zmiany do opuszczenia strefy komfortu

Wartości – kreowanie wartości kultury organizacyjnej podczas rozmów
- identyfikacja organizacyjnych wartości (wartości kultury organizacyjnej),
- identyfikacja działań definiujących wartości,
- wartości organizacyjne w działaniu menedżerów,
- wartości organizacyjne w pracy zespołów,
- wartości organizacyjne w pracy jednostek

Feedback – kluczowy element komunikacji
- czym jest informacja zwrotna,
- kiedy jej udzielamy,
- po co udzielamy informacji zwrotnej,
- czego się dowiadujemy poprzez informację zwrotną, 
- zakłócenia środowiska w komunikacji a informacja zwrotna,
- zakłócenia osobiste nadawcy i odbiorcy,
- pętla komunikacyjna,

Aktywne słuchanie – przydatne techniki
- jak słuchać aktywnie, techniki i narzędzia,
- czym jest parafraza,
- czym jest potwierdzenie komunikatu?
- jak potwierdzamy zrozumienie komunikatu?
- czym jest dostroić się do rozmówcy?
- kiedy słuchamy, kiedy mówimy, kiedy pytamy?

Zadawanie pytań – rola poznawcza i kierująca rozmową
- pytania zamknięte, otwarte, naprowadzające, motywujące,
- pytania neutralne emocjonalnie, pytania emocjonalne,
- pytania otwierające, pytania blokujące,
- pytania kreujące, pytania motywacyjne, rozwojowe,
- pytania w rzeczywistości rozmówcy lub w rzeczywistości nadawcy,
- pytania w procesie manipulacji i wywierania wpływu (czarna strona NLP) 

Bariery komunikacyjne
- kanały komunikacji, otoczenie, technika, zwyczaje i nawyki komunikacyjne,
- bariery po stronie nadawcy - rozpoznawanie i praca nad zmianą,
- bariery po stronie odbiorcy - rozpoznawanie i praca nad zmianą,
- bariera egoizmu rozmówców,
- bariera braku wiary w siebie

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak