+ 48 515 803 244
Opinie Naszych Klientów Projekty Doradcze, Szkolenia, Konferencje Badania, Konsultacje, Projekty, Wdrożenia Systemów
Szkolenia Rozwojowe, Szkolenia Projektowe
Konferencje HR, Wystąpienia Ekspertów


 

BADANIA ORGANIZACJI

BADANIE MOTYWACJI
BADANIE ZAANGAŻOWANIA
BADANIE SATYSFAKCJI
OCENA 360


 

 


HR MANAGER
KONTRAKTOWY


USŁUGA DORDCZA


Rekomendacje Doradcze

MULTIMEDIA POLSKA SA

MULTIMEDIA POLSKA SA

„…Nasza opinia na temat wiedzy konsultanta, jakości pracy oraz organizacji jest bardzo wysoka. Przedmiot zamówienia został zrealizowany w sposób profesjonalny, zrealizowano wszystkie cele umowy zachowując wysoki poziom merytoryczny. Na uwagę zasługuje również wysoka pro aktywność w działaniu oraz zdolność do komunikowania się i budowania relacji”.

Spółka Multimedia SA zleciła firmie konsultingowej ANACCO Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe  wykonanie następujących usług doradczych i szkoleniowych: analizę i audyt systemu motywacyjnego Spółki, analizę i audyt systemu płacowego - analiza rynkowa wynagrodzeń, konsultacje i projektowanie wybranych rozwiązań systemu motywacyjnego, szkolenie dla kadry kierowniczej i menedżerów w zakresie profesjonalnego projektowania systemu płac zasadniczych oraz systemu premiowania i nagradzania.

VALVEX

VALVEX

„…Projekt doradczy dla Valvex został zaplanowany i poprowadzony profesjonalnie; a co najważniejsze został ściśle dopasowany do biznesowych potrzeb Spółki. Swą pracą konsultant udowodnił duże zaangażowanie, wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz elastyczność w dostosowaniu się do możliwości i specyfiki firmy. Doświadczenie, wysoka kultura osobista i właściwe techniki szkoleniowe konsultanta przyczyniły się do skutecznego przeprowadzenia i wdrożenia projektu”.

Projekt obejmował: analizę i audyt systemu motywacyjnego, opis stanowisk pracy, opracowanie systemu tabel płacowych, opracowanie systemu oceny i awansu płacowego, opracowanie zasad systemu premiowania i nagradzania, szkolenie wdrożeniowe dla osób kierujących zespołami, konsultacje i projektowanie rozwiązań systemowych - dla kadry kierowniczej i menedżerów Spółki w zakresie profesjonalnego projektowania systemu wyznaczania zadań oraz działania systemu premiowania i nagradzania. 

Can-Pack SA

Can-Pack SA

„…Z uwagi na dużą złożoność i kompleksowość naszej Grupy poszukiwaliśmy do współpracy Partnera, który potraktuje nas indywidualnie, mając na uwadze wewnętrzne potrzeby i specyfikę naszej Organizacji, duże zróżnicowanie jej wewnętrznych struktur, historię i tradycje, ale też uwzględniając przy tym nasze zewnętrzne otocznie biznesowe i rezultat, jaki chcieliśmy osiągnąć.
Naszą intencją była, jest i będzie pozycja preferowanego pracodawcy i lidera płacowego tak w regionie, jak i w swojej branży. Pan Sebastian Trzaska, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz posługując się swoją bogatą wiedzą merytoryczną w zakresie systemów wynagradzania i motywowania, znaczenie nam pomógł zbliżyć się do osiągnięcia tego celu. Zaproponowane rozwiązania spotkały się bowiem z akceptacją zarówno naszych pracowników, jak i kadry zarządzającej, i z pewnością posłużą nam jako fundament do budowania kolejnych systemów w ramach obranej strategii biznesowej i personalnej…”

Projekt dotyczył: zaprojektowanie i wdrożenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń, wartościowanie stanowisk pracy, opisy stanowisk pracy, analiza rynkowa wynagrodzeń, strategia płacowa, system premiowania i nagradzania, strategia personalna dla spółek i fabryk Grupy Can-Pack.

Real - Sp. z o.o. i Spółka, Spółka komandytowa

Real - Sp. z o.o. i Spółka, Spółka komandytowa

"...Projekt przez Firmę Anacco został zrealizowany w sposób w pełni profesjonalny z uwzględnieniem potrzeb firmy Real i proponowaniem odpowiednich rozwiązań. Warto podkreślić bardzo dobre przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej projekt z Firmy Anacco, Pana Sebastiana Trzaski, jego zaangażowanie, szybkie reagowanie, dostępność oraz jakość przygotowanych materiałów. Współpraca przebiegała w niezapomnianej atmosferze, dostarczając naszej firmie wiele satysfakcji.
Zrealizowany przez firmę Anacco projekt spełnił nasze oczekiwania i możemy rekomendować firmę, jako solidnego i kompetentnego partnera."

Projekt dotyczył: przeprowadzenie szkoleń informacyjnych w zakresie motywacji płacowych, opracowanie opisów stanowisk pracy, opracowanie systemów zarządzania kompetencjami, opracowanie metody wartościowania, przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy, opracowanie tabeli wynagrodzeń zasadniczych, przeprowadzenie analizy rynkowej wynagrodzeń.

ING Commercial Finance Polska

ING Commercial Finance Polska

„…Wykonanie projektu przez Firmę Anacco zostało przez nas ocenione bardzo wysoko. Niezwykle ważne były prace w zespole projektowym, które doskonale koordynował Pan Sebastian Trzaska. Dzięki świetnej współpracy udało się wypracować bardzo dobrze dopasowany do specyfiki i potrzeb pracowników naszej firmy, projekt nowoczesnego i unikalnego na rynku systemu premiowego, opartego na banku premii. Wiedza merytoryczna ekspertów firmy Anacco, z którymi współpracowaliśmy jest bardzo wysoka. Nie znaleźliśmy na rynku innej firmy doradczej, tak wyspecjalizowanej w projektowaniu systemów premiowych, wartościowaniu stanowisk pracy i innych „twardych” obszarach z zakresu HR. Projekt spełnił nasze oczekiwania i możemy rekomendować firmę jako solidnego i kompetentnego partnera.”

Projekt dotyczył: identyfikacji mapy celów i obszarów oceny, opracowania zasad premiowania MBO i zasad wypłacania premii (Bank Premii), opracowania zasad oceny indywidualnej i wyliczania premii oraz opracowania elektronicznych narzędzi premiowania.
 

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

„IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o. pragnie Państwu polecić usługi firmy Anacco CSiDP jako rzetelnego, odpowiedzialnego partnera. Firma Anacco CSiDP w maju 2005 zrealizowała dla Nas szkolenia z zakresu oceny pracowniczej oraz pomogła w opracowaniu procedur wdrożonego w firmie systemu ocen okresowych. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili kwalifikacje i zaangażowanie trenera firmy – Pana Sebastiana Trzaski.
Zrealizowany przez firmę projekt spełnił w pełni stawiane przed nim oczekiwania. Firma Anacco i sam trener Pan Sebastian Trzaska jest godnym polecenia partnerem, z którym zamierzamy współpracować przy realizacji następnych przedsięwzięć i szkoleń.”

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

„...Pragnę serdecznie podziękować Panu Sebastianowi Trzaska za wkład w tworzenie metody sporządzania opisów i wartościowania stanowisk w służbie cywilnej, opracowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak również za pomoc doradczą w zakresie prac KPRM nad zmianami w istniejącym systemie kształtowania wynagrodzeń w służbie cywilnej.
Wiedza przekazana podczas szkolenia z zakresu tworzenia metod wartościowania pracy przeprowadzonym przez Pana w dniach 11-12 kwietnia Br. Była pomocna dla pracowników KPRM przy opracowaniu założeń do metody wartościowania stanowisk w służbie cywilnej.”

Projekt dotyczył: opisy i wartościowanie stanowisk pracy oraz system kształtowania wynagrodzeń w służbie cywilnej.

 << 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak