+ 48 515 803 244
Rozwój Osobisty Menedżerów coaching, szkolenia, warsztaty, gry, badania Komunikacja, Przywództwo, Zespoły, Coaching
Badania Motywacji i Kultury Organizacyjnej
Systemy Oceny Okresowej i  Akademie Rozwoju

Przywództwo i lider w organizacji szkolenie

                  

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

PRZYWÓDZTWO I LIDER W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

– aby mój zespół był efektywny

Typ szkolenia:  REALIZACJA NA ZAMÓWIENIE

Grupa Szkoleniowa: do 12 osób

Trener prowadzący :  Trener, Doradca -  Anacco Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe

Cena szkolenia: do uzgodnienia.  W zależności od zakresu merytorycznego, ilości  grup, wymagań organizacyjnych

ZGŁOSZENIE GRUPOWE 

W ramach  szkolenia otrzymają  Państwo:

- szkolenie, warsztaty, symulacje, omówienie naszych projektów  rozwoju osobistego w tym zakresie
- porady eksperta, opinie i analizy Państwa rozwiązań
- stały kontakt po szkoleniu z doradcą, trenerem lub coachem 


Cele jakie realizujemy na szkoleniu:

wypracowanie wewnętrznej motywacji, rozwój umiejętności liderskich, efektywne komunikowanie, motywowanie, rozwój podległego zespołu,     


Najczęściej wymieniane oczekiwania naszych uczestników/Klientów:

- jakie cechy i kwalifikacje powinien posiadać lider?
- kiedy lider jest skuteczny?
- co jest widocznym wynikiem pracy lidera?
- czym jest elastyczność w pracy lidera?
- na czym polega przywództwo sytuacyjne?
- jak efektywnie komunikować się jako lider?


Program szkolenia:

Jakie cele stawiamy przywódcom i  liderom,
- macierz celów i równowaga celów,
- model strategicznej karty wyników – identyfikacja kluczowych wskaźników,
- skutki braku równowagi w celach – koncentracja finansowa, techniczna,
- cele ekonomiczno – finansowe – jaka jest ich rola?
- efektywny i zmotywowany zespół ludzi – jakie ma skutki dla wyników?

10 elementów skutecznego lidera, przywódcy
- nastawienie do pracy – wewnętrzna motywacja lidera,
- znajomość i rozumienie celów,
- zaufanie,
- jedność zarządzania i wartości organizacyjnych,
- komunikacja,
- relacje,
- rozwój i zmiana, coaching, mentoring,
- stosunek do pracowników i współpracowników,
- zaangażowanie zespołu,
- odpowiedzialność

Przywództwo sytuacyjne – na czym polega? - dlaczego przywódca lider powinien być elastyczny,
- kiedy i jak rozpoznać sytuację, osobę, zespół dla danego stylu przywództwa
- obszary pracy dyrektywnej,
- obszary pracy mentora, coacha,
- obszary wsparcia i motywacji,
- obszary „czystego i dojrzałego” delegowania

Przywództwo i mapowanie podległego zespołu
- mapowanie motywacji,
- wartości i postaw,
- predyspozycji i umiejętności,
- wiedzy i kwalifikacji,
- potencjału, chęci rozwoju,
- elastyczności na zmiany,
- identyfikowanie predyspozycji zespołowych – tzw ról
- zarządzanie zespołem

Przywództwo i praca nad samym sobą - przekonania, wartości, tożsamość, cele życiowe – motywacja wewnętrzna,
- moja rola i inne role jakie pełnię – spójność / brak spójności,
- higiena mojej pracy – dbałość o stan psychiczny, fizyczny,
- moje wewnętrzne źródła motywacji / stresu – motywacja w całym moim życiu
- plany rozwoju osobistego
- doskonalenie technik komunikacji – szczególnie technik coachingowych.

 

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak