+ 48 515 803 244
Wynagradzanie Pracowników projekty, analizy, szkolenia, warsztaty Badania Wynagrodzeń, Strategie Płacowe,
Systemy Motywacji Płacowej, Wartościowanie Stanowisk Pracy,
Premiowanie i Nagradzanie, Ocena i Awans Płacowy,

Premiowanie pracowników szkolenie

                  

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

PREMIOWANIE I NAGRADZANIE

systemy motywacji płacowej

 

To  szkolenie możemy zrealizować wspólnie z Państwem w  następujący sposób:

Szczegóły  oferty  merytorycznej jak i opisanej formy  współpracy udzieli nasz  konsultant

Zapraszamy  do kontaktu

 


Cele jakie realizujemy na szkoleniu

Budowa systemów premiowania i efektywnego nagradzania, identyfikacja i ocena zadań premiowych (zadań, wskaźników, procesów, projektów), komunikacja i motywacja po stronie kadry menedżerskiej, budowanie zaangażowania i kultury  organizacyjnej. Efektywny system wspomagania procesów zarządczych.


Najczęściej wymieniane oczekiwania naszych uczestników/Klientów:

- jak zaangażować kadrę i pracowników w system motywacyjny,
- jak poprawić komunikację i współpracę w zespołach i pomiędzy nimi,
- efektywna i praca i postawy pracowników - współpraca,
- wyznaczanie zadań i ich ocena,
- identyfikacja kluczowych wskaźników biznesowych i wskaźników operacyjnych,
- wysokość premii, okresy, zasady wypłacania,
- powiązanie zadań z premiowaniem – karty zadań i premiowania,
- premiowanie w obszarach sprzedaży, administracji, produkcji, dla menedżerów,
- jak i za co nagradzać pracowników, jak inicjować ponadprzeciętne zachowania?


Program szkolenia

Premiowanie i nagradzanie - identyfikacja systemów

 

 • jakie mamy systemy oddziaływania płac zmiennych,
 • premiowanie w obligatoryjnych przepisach i ZUZP-ach,
 • nowoczesne premiowanie zadaniowe,
 • okresy premiowania, wysokość, zasady rozliczania,
 • zasady uruchamiania funduszy - ich zależność od wyników Organizacji,
 • jak ustalać zadania premiowe,
 • jak oceniać zadania i jak je przeliczać na premię,
 • jak kontrolować poprawność systemu motywacyjnego w tym obszarze.

Premiowanie i nagradzanie - trudne pytania i oczekiwania

 • jak pracownik odczuwa motywację w procesie premiowania,
 • czy każdego premia motywuje,
 • dlaczego doskonałe systemy premiowania nie działają, – kto lub co jest tego powodem,
 • jak zmotywować kadrę kierowniczą do prawidłowego premiowania,
 • jak zmotywować płacowo tych, których już nic nie motywuje,
 • pokolenie Y, X, 45+ jak ogromne są różnice w systemach motywacyjnych pracowników różnych grup wiekowych.

Premiowanie –najlepsze praktyki i wdrożenia

 • systemy premiowania – rola i strategia w różnych typach Organizacji,
 • zasady konstrukcji, skutki w działaniu, efekty, jakie daje poszczególne premiowanie,
 • błędy w systemach i błędy w ich zarządzaniu,
 • premiowanie menedżerskie oparte na KPI (Key Performance Indicators),
 • premiowanie zadaniowe MBO (Management by Objectives),
 • premiowanie prowizyjne i mieszane z MBO,
 • premiowanie w obszarach sprzedaży i handlu,
 • premiowanie zadaniowe w administracji,
 • premiowanie zadaniowe w produkcji i obszarach technicznych,
 • najlepsze praktyki i wdrożenia w systemach premiowania w Organizacjach.

 Nagradzanie pracowników – najlepsze praktyki i wdrożenia

 • aktywna promocja systemów nagrodowych,
 • strategie nagradzania,
 • zarządzanie aktywnością, zaangażowaniem i innowacjami poprzez systemy nagrodowe,
 • nagradzanie na poziomie menedżerskim,
 • nagradzanie w służbach sprzedażowych,
 • nagradzanie w produkcji i w służbach technicznych,
 • nagradzanie pracowników w obszarze „back-office”,
 • najlepsze praktyki i wdrożenia dla systemów nagradzania w Organizacjach.

Przypadek szczególny premiowania zadaniowego – alternatywa motywacja czy MBO?

 • dla kogo jest taka premia,
 • jakie okresy rozliczeniowe,
 • jaka wartość premii,
 • jaki progres przyrostu w stosunku do oceny i stanowiska,
 • jak budować biblioteki zadań,
 • co to jest cel, a co to jest wskaźnik go opisujący,
 • jak budować wskaźniki i zasady ich rozliczania na potrzeby premiowania,
 • co to są cele wspólne / solidarne, kiedy pojawiają się w premiowaniu zadaniowym,
 • do jakiego poziomu cele są indywidualne dla każdego pracownika,
 • szczególne pułapki w modyfikacjach takich systemów.

Przypadek szczególny premiowania prowizyjnego – motywacja czy przymus?

 • dla kogo jest taka premia,
 • czy prowizja to jedynie cele liczbowe,
 • jak wprowadzić cele jakościowe, organizacyjne do systemów prowizyjnych,
 • czy można i jak to zrobić, by wzbogacać premiowanie prowizyjne o cele i zadania z innych obszarów,
 • czy prowizje można zastąpić premią zadaniową,
 • szczególne pułapki w modyfikacjach takich systemów.

Zarządzanie systemem premiowania – dlaczego eksperci mówią, że to „sztuka”?

 • konieczne umiejętności kadry kierowniczej,
 • system delegowania i rozliczania,
 • dlaczego tak wielu kierowników nie potrafi delegować,
 • dlaczego wolimy być członkiem zespołu niż kierownikiem,
 • typowe błędy podczas premiowania i rozliczania premii.

 


 

premiowanie pracowników szkolenie ::  opisy stanowisk pracy szkolenie :: systemy wynagradzania doradztwo :: premiowanie i nagradzanie doradztwo ::  opisy stanowisk pracy doradztwo ::  HR manager kontraktowy ::  delegowanie zadań szkolenia :: zarządzanie przez cele MBO :: zrównoważona karta wyników  BSC ::  badania organizacji :: coaching :: mentoring ::


 

premiowanie pracowników szkolenie

AKTUALNE SZKOLENIE OTWARTE
"System Premiowania i Nagradzania"

 

CELE SZKOLENIA:

 • Jak wygląda nowoczesny system premiowania w systemach MBO, KPI?
 • Jak wprowadzić system premiowania pracowników w Organizacjach gdzie jest BSC?
   
 • Jak premiować służby sprzedażowe i handlowców?
 • Na czym polega premiowanie wieloobszarowe?
 • Szczególne systemy premiowania menedżerów – jak działają?
 • Premiowanie w obszarach produkcji, premiowanie w obszarach administracji.
 • Jak definiować zadania z wielu dziedzin w jednym wskaźniku?
   

Szkolenie Otwarte - Premiowanie 

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak