+ 48 515 803 244
Projekty Dordcze projekty, wdrożenia, konsultacje, doradztwo Systemy Wynagradzania, Systemy Premiowania
Ocena Okresowa, Akademie Rozwoju, Profile Kompetencji
Systemy Zarządzania Przez Cele, Karty Wyników

Premiowanie i Nagradzanie

Projekty DoradczeProjekty doradcze anacco

Identyfikacja i Cele Projektu  Doradczego

 • dobór wysokości i proporcji  premii i nagród
 • regulaminy  premiowania i nagradzania  
 • kryteria  oceny i rozliczania premii
 • system zadaniowy w premiowaniu
 • szkolenia i przygotowanie kadry kierowniczej
 • coaching i mentoring dla osób zarządzających


Premiowanie i Nagradzanie - projekty i konsultacje

 • premiowanie handlowców,
 • premiowanie zadaniowe MBO, KPI,
 • wynagrodzenia w systemach zarządzania BSC,
 • premiowanie i nagradzanie menedżerów,
 • system motywacyjny dla produkcji,
 • wynagrodzenia zmienne dla administracji i obszarów back-office.

 

Projekty  premiowania i nagradzania pracowników często wymagają wsparcie w zakresie zaprojektowania lub uporządkowania systemów  zarządzania przez cele.  W przypadku systemów motywacji  najwyższej kadry kierowniczej  dotyczy to również systemów  strategicznych i map procesów – projektujemy karty wyników dla motywacji strategicznej

 

Systemy  zarządzania przez cele

 • Projekty kart wyników dla kadry  menedżerskiej
 • Mapowanie procesów i identyfikacja wskaźników efektywności pracy
 • Bazy wskaźników, metody  pomiaru,  wartości  i odchylenia,  system interpretacji i oceny
 • Budowa systemów zarzadzania przez cele
 • Przygotowanie i mentoring dla osób pracujących w systemach zarządzania przez cele

 

Premiowanie i nagradzanie  to  proces  połączony  również z długoterminowymi programami  motywacyjnymi  w zakresie  umiejętności, postaw, wartości, i rozwoju osobistego pracowników.

Często  łączymy  projekt  wynikowy, „twardy”  jakim jest  system  MBO   i proces  premiowania zadaniowego z systemami  oceny okresowej, rozwoju osobistego oraz  zarządzania najwyższym potencjałem i talentami

 

Systemy  Oceny Okresowej Pracowników

 • Strategia  rozwoju  postaw i kompetencji w synergii  z wynikami  - spójna  motywacja z MBO
 • Projekty  kompleksowych systemów  motywacyjnych – SOOP, Coaching, Mentoring, MBO, Premiowanie, Awanse

 

Zarządzanie najwyższym potencjałem  i  talentami 

 • Strategia wykorzystania najwyższego  potencjału - high potential  
 • Programy  identyfikacji  i promocji  dla najwyższego potencjału
 • Programy rozwoju  talentów i wysokiego  potencjału
 • Systemy  awansu  i motywacji


Konsultacje i porody ekspertów
w dziedzinie projektowania i funkcjonowania systemów wynagradzania

 


premiowanie pracowników szkolenie ::  opisy stanowisk pracy szkolenie :: systemy wynagradzania doradztwo :: premiowanie i nagradzanie doradztwo ::  opisy stanowisk pracy doradztwo ::  HR manager kontraktowy ::  delegowanie zadań szkolenia :: zarządzanie przez cele MBO :: zrównoważona karta wyników  BSC ::  badania organizacji :: coaching :: mentoring ::


 

anacco projekty doradcze

AKTUALNE SZKOLENIE OTWARTE
"System Premiowania i Nagradzania"

 

CELE SZKOLENIA:

 • Jak wygląda nowoczesny system premiowania w systemach MBO, KPI?
 • Jak wprowadzić system premiowania pracowników w Organizacjach gdzie jest BSC?
   
 • Jak premiować służby sprzedażowe i handlowców?
 • Na czym polega premiowanie wieloobszarowe?
 • Szczególne systemy premiowania menedżerów – jak działają?
 • Premiowanie w obszarach produkcji, premiowanie w obszarach administracji.
 • Jak definiować zadania z wielu dziedzin w jednym wskaźniku?
   

Szkolenie Otwarte - Premiowanie 

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak