+ 48 515 803 244
Systemy Organizacji Pracy projekty, konsultacje, szkolenia, warsztaty Opisy Stanowisk Pracy, Profile Kompetencyjne
Struktury i Regulaminy Organizacyjne
Analiza i Optymalizacja Obciążenia Pracą

Optymalizacja zatrudnienia szkolenie


                       

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

ANALIZA I OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA

– techniki, narzędzia, proces analizy

 

To  szkolenie możemy zrealizować wspólnie z Państwem w  następujący sposób:

Szczegóły  oferty  merytorycznej jak i opisanej formy  współpracy udzieli nasz  konsultant

Zapraszamy  do kontaktu


Cele jakie realizujemy na szkoleniu

Uczestnicy szkolenia otrzymują profesjonalną wiedzę i narzędzia w zakresie identyfikacji wymaganego stanu zatrudnienia. Pomagamy w doborze narzędzi badania i ustalania stanu optymalnego. Doradzamy jakie systemy HR  zastosować, aby nie dochodziło do konieczności optymalizacji zatrudnienia, jak wykorzystać działające systemy HR  w procesie optymalizacji. Wiele praktycznych przykładów i wiedzy projektowej.  


Najczęściej wymieniane oczekiwania naszych uczestników/Klientów:

- dlaczego dochodzi do przerostu zatrudnienia?
- jakie systemy HR przeciwdziałają przerostowi zatrudnienia?
- jak zbadać, czy już doszło do przerostu zatrudnienia?
- jakie są metody badania obciążenia pracą?
- na czym polega  mapowanie procesów i ustalenie zadań?
- czym jest atestacja stanowisk?
- jak może być odebrana społecznie decyzja o optymalizacji zatrudnienia?
- jak zaplanować i optymalnie przeprowadzić taki proces?


Program szkolenia

Optymalizacja zatrudnienia – czym jest ten proces?
• kiedy wymagana jest restrukturyzacja zatrudnienia?
• kiedy wymagana jest optymalizacja zatrudnienia?
• kiedy zaleca się okresowe badania w zakresie obciążenia pracą?
• czynniki sprzyjające powstawaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu
• dobre praktyki: jaką decyzję i zakres prac podjąć?

Przyczyny optymalizacji zatrudnienia
• kiedy pojawia się przerost zatrudnienia?
• kiedy pojawia się nieprawidłowa struktura zatrudnienia?
• kiedy pojawia się zaburzenie wymaganych kwalifikacji?
• czym jest stagnacja w rozwoju osobistym?
• co jest powodem braku realizacji zadań przez pracownika?
• co oznacza optymalizacja w grupie stanowisk menedżerskich?
• kiedy wymagane są działania na poziomie struktury i schematu organizacyjnego?
• dobre praktyki: jak szybko rozpoznać symptomy przerostu zatrudnienia lub złej struktury zatrudnienia?

Proces optymalizacji zatrudnienia - ustalenie stanu optymalnego
• mapowanie procesów w Organizacji,
• jak ustalać zadania na poziomie komórki organizacyjnej?
• jak ustalić optymalne obciążenie stanowiska pracy?
• opisy stanowisk pracy - poziom optymalny,
• profile kwalifikacyjne,
• profile zachowań, kompetencji i postaw,
• proces wartościowania analityczno-punktowego w optymalizacji zatrudnienia,
• dobre praktyki: zasady  doboru  i wykorzystania poszczególnych metod,

Metody badania rzeczywistego obciążenia pracą
• atestacja stanowisk pracy,
• pomiar wykorzystania czasu pracy,
• pomiar trudności pracy i skomplikowania,
• pomiary jakościowe i ilościowe w zakresie wykonywanej pracy,
• metody fotografii dnia pracy,
• dobre praktyki: zasady doboru i wykorzystania poszczególnych metod,

Społeczny odbiór procesu optymalizacji zatrudnienia
• obawa przed zmianą – zarządzanie zmianą, przygotowanie zmiany,
• komunikacja dla menedżerów i pracowników – zasady komunikowania procesu?
• motywacja  i zaangażowanie członków organizacji – jak ją utrzymać?
• pomoc dla pracowników – programy typu outplacement
• dobre praktyki: jak zaplanować i zarządzać efektywnie procesem optymalizacji

Systemowe metody zapobieganie nieprawidłowemu zatrudnieniu
• cele i misja (rodzaj) Organizacji,
• zwyczaje i kultura organizacyjna,
• rekrutacja i selekcja,
• rodzaj i zasady systemów oceny wyników (MBO),
• rodzaj i zasady prowadzenia oceny okresowej,
• systemy rozwoju osobistego kadry kierowniczej,
• systemy wspomagające rozwój osobisty pracowników,
• ścieżki karier i przemieszczeń - strategie personalne,
• systemy motywacyjne – w tym płacowe
• dobre praktyki: przykładu dobrych strategii personalnych i praktyk zarządzania HR

 


system wynagrodzeń pracowników szkolenie  ::  premiowanie pracowników szkolenie ::  opisy stanowisk pracy szkolenie :: systemy wynagradzania doradztwo :: premiowanie i nagradzanie doradztwo ::  opisy stanowisk pracy doradztwo ::  HR manager kontraktowy ::  badania organizacji :: 


 

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak