+ 48 515 803 244
Systemy Organizacji Pracy projekty, konsultacje, szkolenia, warsztaty Opisy Stanowisk Pracy, Profile Kompetencyjne
Struktury i Regulaminy Organizacyjne
Analiza i Optymalizacja Obciążenia Pracą

Opis stanowiska pracy w procesie wartościowania pracy


Wartościowanie pracy – proces służący  do  określenia  wysokości płac zasadniczych

Najpopularniejsze  są  dwa sposoby wartościowania:

 

Wartościowanie - analityczno – punktowe

 • Polega  na wyborze około 8-14  kryteriów  wartościowania, oceny  trudności stanowiska
 • Każde kryterium posiada stopnie  oceny a każdy stopień oceny wartość punktową
 • Zespół wartościując – analizuje  stanowisko, opis tego stanowiska i w każdym  kryterium  ustala ocenę a co za tym idzie wartość punktów.  Suma  punktów  informuje nas  o pozycji  badanego  stanowiska w rankingu  danej Organizacji.
 • Metoda  bardzo dokładna, rzetelna , wymaga czasu  aby przejść  dokładnie cały proces

 

Wartościowanie klasyfikacyjne

 • Ten typ wartościowania jest mniej szczegółowy, posiada mniej  instrukcji i algorytmów, wymaga dużego doświadczenia i wiedzy  organizacyjnej  od osoby wartościującej
 • Proces  szybki.  Efekt  końcowy  takiego  wartościowania wykonany pod okiem eksperta  jest taki sam jak w wartościowaniu analityczno  punktowym
 • Mamy  analizę stanowiska i opisu  jak wyżej.  Zespół  nie dokonuje  szczegółowej  analizy  wielu  różnych kryteriów  tylko  ocenia  stanowisko ogólnie ( jako  całość)  i dopasowuje do  jednego z wcześniej ustalonych i opisanych poziomów (kategorii,  grup  płacowych). Obrazowo  przypomina to  sortowanie i układanie rzeczy  na odpowiednio  opisanych  półkach. Rzeczami są stanowiska a półkami  kategorie zaszeregowania.

 

Wartościowanie analityczno punktowe

 

Wartościowanie klasyfikacyjne

 

Metoda  wartościowania

Kryteria wartościowania

Stopnie  oceny  i punktacja

 

Zasady klasyfikacji


Opisane poziomy  klasyfikacyjne

 

Ocena szczegółowa w kryteriach

Suma  punktów  decyduje o kategorii  

 

Ocena całościowa stanowiska  

Decyzja komisji  decyduje o  kategorii

Zajmuje sporo czasu  ale szczegółowa metoda

 

Szybka  metoda – ogólna

 

Dobra  dla  osób z mniejszym doświadczeniem

Posiada  wiele zasad i algorytmów

 

Wymaga gruntownej wiedzy organizacyjnej oraz HR

 

Wyniki są konsekwencją  sumy  ocen  dokonanych na danym stanowisku

Wyniki są konsekwencją  wiedzy, oceny i decyzji komisji

 

Jaką  rolę  pełni  opis  stanowiska pracy w procesie wartościowania?

 • dostarcza niezbędnych informacji o  rodzaju pracy, trudności, koniecznych wymaganiach  i odpowiedzialności,
 • jest  podstawą dla członków zespołu  do uzyskania informacji o badanym stanowisku
 • pozwala rozstrzygać  spory merytoryczne i wątpliwości co  do  wartościowanego  stanowiska
 • podczas wartościowania i szczegółowej analizy  - opisy  pozwalają  wykryć błędy  organizacyjne – błędny zakres zadań,  błędy w nazewnictwie, błędy w organizacji procesów, powielanie procesów,  błędy  w obsadzie  i etatyzacji na  wartościowanych  stanowiskach pracy. Wymaga to odpowiedniej procedury i zasad wartościowania.
 • analizując  opis i wartościując pracę  często  powstają systemy  awansu pionowego – struktury  specjalizacji.  Oznacza to często  nowe projektowanie  danego obszaru merytorycznego.
 • podczas  wartościowania badane są  wymagania  i oczywiście opis  odgrywa tu istotną rolę  -  jest to doskonała  okazja  do weryfikacji, aktualizacji lub standaryzacji wymagań  na poszczególnych stanowiskach

 

Które kryteria  wartościowania są powiązane z opisem stanowiska pracy? co ma znaczenie ?
 

Element Opisu

Kryterium Wartościowania

Istotność

Zadania i Obowiązki

( lista zdań i obowiązków – główna cześć opisu)

- zakres specjalizacji

- głębia specjalizacji

- złożoność pracy

- odpowiedzialność

 

Istotne

 

Odpowiedzialność
( uprawnienia decyzyjne i kontrolne oraz odpowiedzialność)

- odpowiedzialność za wyniki biznesowe

- odpowiedzialność  za personel – zakres kierowania

- odpowiedzialność materialna i finansowa

Istotne

 

Wymagane kwalifikacje
( wymagane kwalifikacje formalne – główne i uzupełniające)

- wymagane wykształcenie

- wymagane doświadczenie

- wymagane uprawnienie zawodowe

- wymagana znajomość języków obcych

Istotne

 

Predyspozycje i umiejętności

(kompetencje, zachowania, postawy w pracy)

- predyspozycje interpersonalne

- predyspozycje kierownicze

- zdolności planistyczne

- zdolności strategiczne

- zdolności analityczne

- reprezentacja zewnętrzna

- negocjacje i argumentowanie

Istotne

 

Warunki pracy

-warunki pracy

- niebezpieczeństwo w pracy

- stres i napięcia emocjonalne

- organizacja pracy

- wysiłek  fizyczny

- monotonia i niska treść pracy

Uzupełniające

 

Zagrożenia wynikające z błędów w procesie tworzenia opisów i wartościowania.

Jednoczesne tworzenie opisów i proces wartościowania mogą nieść wiele poważnych komplikacji i błędów. Tworzenie opisów z jednoznacznym przeznaczeniem dla procesu wartościowania również.

Poniżej kilka  najbardziej istotnych zagrożeń.  

 • zawyżanie wymagań i zakresu  obowiązków w opisach dla podniesienia wartości  punktowej stanowiska.
 • zawyżanie wymagań  celem automatycznej zmiany  nazwy  przed  wartościowaniem
 • zawyżanie zadań pracowników celem podniesienia rangi  stanowiska kierowniczego
 • dostosowanie opisu  zadań  do nazwy  stanowiska a nie do jego celu  - np.  Menedżer ds.  Sprzedaży

To jeden z poważniejszych błędów. Nazwa sugeruje  stanowisko  kierownicze a w rzeczywistości jest  to np. specjalista, który  raportuje  wyniki zespołu – nie pełni  funkcji  zarządczych, otrzymuje zadania i zasady ich pomiaru, nie tworzy i nie zarządza  motywacją – stosuje zasady  obowiązujące zespól w tym też jego  - to tylko przykład  ale zjawisko  jest  istotne dla  opisu  i wartościowania

 • kopiowanie bardzo szczegółowych opisów zadań ( instrukcji, zakresów czynności, kart ISO) celem eksponowania dużej ilości pracy na stanowisku – najczęściej bywa  odwrotnie
 • automatyczne  przenoszenie wymagań i zadań pomiędzy  stanowiskami  - bez  szczegółowej analizy
 • brak odpowiednich szkoleń  i standardów wypełniania opisów
 • niewłaściwa  atmosfera  towarzysząca procesowi  wartościowania i tworzenia systemu płacowego – przeświadczenie o możliwości  „wytargowania” większej  płacy

 

Wymienionych zagrożeń  z łatwością można  uniknąć stosując odpowiednie zasady i organizację procesuAutor i opracowanie  materiału:  Sebastian Trzaska

 

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak