+ 48 515 803 244
Opinie Naszych Klientów Projekty Doradcze, Szkolenia, Konferencje Badania, Konsultacje, Projekty, Wdrożenia Systemów
Szkolenia Rozwojowe, Szkolenia Projektowe
Konferencje HR, Wystąpienia Ekspertów


 

BADANIA ORGANIZACJI

BADANIE MOTYWACJI
BADANIE ZAANGAŻOWANIA
BADANIE SATYSFAKCJI
OCENA 360


 

 


HR MANAGER
KONTRAKTOWY


USŁUGA DORDCZA


Opinie Szkoleniowe

AQUANET

AQUANET

„…AQUANET SA pragnie podziękować ANACCO Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe za przeprowadzenie cyklów szkoleń dla naszych pracowników… Szkolenia zostały skierowane do dwóch grup pracowniczych: najwyższej kadry zarządczej oraz średniego szczebla zarządzania (łącznie: ok. 80 osób). Warsztaty były prowadzone przez Trenera - Pana Sebastiana Trzaskę.

Z przyjemnością możemy stwierdzić, że szkolenia zostały zorganizowane w sposób profesjonalny od etapu przygotowania i realizacji po raport poszkoleniowy. Szkolenia zostały bardzo dobrze przyjęte przez obydwie grupy. Uczestnicy w swoich opiniach podkreślali zarówno dużą wiedzę Trenera, jak i ciekawy sposób prowadzenia zajęć. W ankietach oceniających szkolenie, nasi pracownicy z uznaniem wyrażali się o „solidnym przygotowaniu od strony merytorycznej i praktycznej”, „jasnym i obrazowym sposobie przekazania informacji” oraz „niezwykle sympatycznym i profesjonalnym sposobie prowadzenia zajęć”. Przed szkoleniami zostały zorganizowane konsultacje dot. zasad budowania i wdrożenia systemów premiowych. Zostały one przeprowadzone solidnie i fachowo.

Mamy przyjemność rekomendować ANACCO Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe jako rzetelnego i profesjonalnego doradcę w budowaniu systemów premiowych”.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

„…Informujemy, że pozytywnie oceniamy współpracę z firmą ANACCO. Zakres informacji i umiejętności przekazany w trakcie szkolenia opierał się na wiedzy praktycznej i był dla nas szczególnie przydatny. Również przekazane przez konsultanta uwagi w trakcie, tak przygotowywania metody, jak i samego wartościowania stanowisk pracy stanowiły dla nas ważne wsparcie i pomogły nam zakończyć projekt z sukcesem”.

Projekt obejmował: szkolenia na temat budowy systemów motywacji płacowej ze szczególnym uwzględnieniem procesu tworzenia metod wartościowania i realizacji procesu wyceny, konsultacji w projektowaniu metody wartościowania pracy, konsultacji w procesie wartościowania pracy.

Polimex – Mostostal SA

Polimex – Mostostal SA

„…Wykonanie projektu przez firmę Anacco zostało przez nas ocenione bardzo wysoko i pozwoliło przygotować zespół trenerów wewnętrznych do wdrożenia nowego systemu ocen pracowniczych. Dodatkowo, należy podkreślić gotowość firmy Anacco do wychodzenia naprzeciw potrzebom klienta i elastycznego dostosowania się do zleceniodawcy. Jeżeli chodzi o wiedzę merytoryczną ekspertów firmy Anacco, można powiedzieć, że dzięki niej nowe wyzwanie stało się bardziej zrozumiałe, a wdrażający uzyskali wiedzę i metody do jego realizacji. Zrealizowany przez firmę Anacco projekt spełnił nasze oczekiwania i możemy rekomendować firmę, jako solidnego i kompetentnego partnera.

Projekt dotyczył: źródła motywacji i potrzeb w Organizacji, rozwijania umiejętności menedżerskich, mapy procesów i zarządzanie przez cele MBO, BSC - zrównoważona karta wyników jako nowoczesna technologia identyfikacji kompetencji w organizacjach oraz planowania ich rozwoju, strategia firmy i kompetencje w Organizacji, system oceny i rozwoju kompetencji, psychologia rozmowy oceniającej.

Goodyear Dunlop Tires Polska

Goodyear Dunlop Tires Polska

"...Wykonanie projektu przez Firmę Anacco, zostało przez nas ocenione jako profesjonalne, a wiedza merytoryczna prowadzącego szkolenie Pana Sebastiana Trzaski oraz jego otwartość i pozostanie do dyspozycji uczestników także po szkoleniu uzyskały wysoką ocenę osób biorących udział w projekcie. Zrealizowany przez firmę Anacco projekt spełnił nasze oczekiwania i możemy rekomendować firmę, jako solidnego i kompetentnego partnera.”

Projekt dotyczył: szkolenia z zakresu "Budowy nowoczesnych systemów motywacji", a w szczególności określenia roli systemu motywacji w strategii generalnej firmy, identyfikacji poziomu oddziaływania motywacji na pracowników, opracowywania zasad ustalania płac zasadniczych, tworzenia tabel płacowych, wyznaczania celów i zadań oraz pomiar ich realizacji.

Toruńska Energetyka Cergia SA

Toruńska Energetyka Cergia SA

„…Projekty zrealizowano na miarę potrzeb naszej Spółki. Praca nad ich przygotowaniem przebiegała sprawnie i szybko. Atmosfera, jaka towarzyszyła naszej współpracy z konsultantami Anacco była i jest w wysokim stopniu partnerska. Współpracę z firmą Anacco oceniam bardzo wysoko. Nie tylko z uwagi na renomę firmy, ale również na otwartość osób pracujących.
Ustosunkowując się do wiedzy merytorycznej ekspertów firmy Anacco można powiedzieć, że zrozumienie naszych potrzeb i przełożenie ich na grunt metodyki przeprowadzonych warsztatów odbyło się dzięki profesjonalnemu podejściu do tematu przez Pana Sebastiana Trzaskę. Wskazówki dotyczące zarówno samych warsztatów, oceny wyników, jak i możliwości realizacji projektów, okazały się niezmiernie cenne. Profesjonalnie przygotowani Konsultanci służyli swoją fachową wiedzą i rozwiązaniami organizacyjnymi.
Zrealizowany przez firmę Anacco projekt spełnił nasze oczekiwania i możemy rekomendować firmę, jako solidnego i kompetentnego partnera.”

Projekt dotyczył: przeprowadzania oceny w Organizacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, doskonalenia asertywności i empatii w kontaktach z innymi, przekazywania informacji zwrotnej, zasad udzielania pochwał i konstruktywnej krytyki, metod radzenia sobie z trudnymi rozmówcami, zasad prowadzenia rozmów rocznych, zasad projektowania dobrego coachingu, sposobu przeprowadzania coachingu, coaching, jako jedna z funkcji zarządzania, przygotowania pracowników do wdrożenia procesu coachingu, technik rozwoju stosowanych w procesie coachingu i mentoringu.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa  im. Franciszka Stefczyka

„...Wykonane szkolenie zostało przez nas ocenione jako niezwykle efektywne i optymalnie dostosowane do potrzeb SKOK im. F. Stefczyka, czego najlepszym dowodem jest skuteczne przygotowanie Organizacji do wprowadzenia modelu opisów stanowisk pracy. (...)Pan Sebastian Trzaska jest osobą, która z olbrzymim zaangażowaniem i energią przekazuje swoją wiedzę merytoryczną wykorzystując przy tym wiele niestandardowych, lecz bardzo skutecznych technik szkoleniowych. Optymizm Pana Sebastiana Trzaski i umiejętności budowania relacji międzyludzkich wpływa na tworzenie wspaniałej atmosfery szkolenia, która sprzyja osiąganiu założonych celów rozwojowych.
Proponowane zagadnienia tematyczne, dzięki profesjonalnemu podejściu Pana Sebastiana Trzaski na etapie identyfikacji potrzeb SKOK im. F. Stefczyka oceniamy, jako doskonałe połączenia teorii i praktyki dostosowanych do realiów naszej Organizacji. Zrealizowany przez Firmę Anacco projekt spełnił nasze oczekiwania i możemy rekomendować Firmę jako solidnego i kompetentnego partnera.

Projekt dotyczył: szkolenia z zakresu „Identyfikacja i opis stanowiska pracy” z uwzględnieniem zagadnień: cel opisu stanowiska, omówienie wzorów opisów stanowisk pracy, proces opisywania stanowisk pracy, opis w procesie rekrutacji i w ścieżkach kariery zawodowej, opis jako podstawa oceny i rozwoju pracownika, wartościowanie stanowisk pracy, zmiany w opisach – powody i zasady wprowadzania.

Biogran Gmbh

Biogran Gmbh

"…Wykonanie projektu przez Firmę Anacco, zostało przez nas ocenione pozytywnie. Zauważalny jest wzrost motywacji uczestników szkolenia, zarówno w zakresie podstawowych obowiązków pracowniczych, jak i w zakresie rozwoju zawodowego. Przygotowany program został zrealizowany zgodnie z przeprowadzoną uprzednio analizą potrzeb. Sposób przygotowania i realizacji projektu był przeprowadzony w sposób profesjonalny. W przygotowanym projekcie ujęto nasze sugestie odpowiednio dostosowując program do naszych oczekiwań.
Na uwagę zasługuje fakt, iż trener na bieżąco starał się modyfikować zakres tematyczny, aby spełnione zostały cele szkolenia. Zrealizowany przez firmę Anacco projekt spełnił nasze oczekiwania i możemy rekomendować firmę, jako solidnego i kompetentnego partnera.”

Projekt dotyczył: szkolenia „umiejętności kierownicze dla mistrzów” w zakresie budowania i współpracy zespołowej, poprawy efektywności pracy zespołu, delegowania i podziału zadań, organizacji pracy zespołu produkcyjnego, roli mistrza zespołu w motywowaniu zespołu, prowadzenia trudnych rozmów z pracownikiem.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak