+ 48 515 803 244
Rozwój Osobisty Menedżerów coaching, szkolenia, warsztaty, gry, badania Komunikacja, Przywództwo, Zespoły, Coaching
Badania Motywacji i Kultury Organizacyjnej
Systemy Oceny Okresowej i  Akademie Rozwoju

Motywowanie pracowników szkolenie

                  

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

NOWOCZESNE TECHNIKI MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

motywacja wewnętrzna, systemy motywacyjne

Typ szkolenia:  REALIZACJA NA ZAMÓWIENIE

Grupa Szkoleniowa: do 12 osób

Trener prowadzący :  Trener, Doradca -  Anacco Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe

Cena szkolenia: do uzgodnienia.  W zależności od zakresu merytorycznego, ilości  grup, wymagań organizacyjnych

ZGŁOSZENIE GRUPOWE 

W ramach  szkolenia otrzymają  Państwo:

- szkolenie, warsztaty, symulacje, omówienie naszych projektów  rozwoju osobistego w tym zakresie
- porady eksperta, opinie i analizy Państwa rozwiązań
- stały kontakt po szkoleniu z doradcą, trenerem lub coachem 

 

Cele jakie realizujemy na szkoleniu:

Nasze  szkolenie pomoże Państwu  dotrzeć  do szerokiego spektrom zasobów  motywacyjnych jakie posiada każdy z nas. Wyjaśniamy jak działa automotywacja, nasze potrzeby, co nas inspiruje i kiedy tak się dzieje. Pokażemy również  kiedy  powszechnie uznane czynniki za  motywacyjne – nie działają w przypadkach określonych osób. Przekażemy praktyczne informacje w zakresie budowania motywacji w oparciu o wartości, kulturę organizacyjną, rolę menedżera, przywództwo i profesjonalną komunikację interpersonalną. Wiedza z zakresu psychologii, motywacji, organizacji i zarządzania. Szkolenie dedykowane dla menedżerów i specjalistów HR.  


Najczęściej wymieniane oczekiwania naszych uczestników/Klientów:

- czym jest motywacja?
- co motywuje człowieka dorosłego?
- jak działa motywacja zewnętrzna i wewnętrzna?
- jak wykorzystać coaching i mentoring w motywacji pracowników?
- jaki wpływ na motywację ma menedżer, lider, przywódca?
- jak wpływa na motywację kultura organizacyjna?
- w jaki sposób komunikacja i relacje międzyludzkie rozwijają nam motywację?
- czym jest rozwój i wychodzenie ze strefy komfortu?
- jak budować motywację do zmiany i podczas zmiany?


Program szkolenia:

Motywacja - czym jest dla nas? - wprowadzenie
• czym jest motywacja?
• kiedy pojawia się motywacja?
• kiedy motywacja znika? 
• popularne teorie i zasady motywacji - ich praktyczne wykorzystanie,
• dobre praktyki – które teorie motywacji mogą nam pomagać?

Motywacja człowieka dorosłego - czynniki motywacyjne w naszym życiu
• identyfikacja obszarów motywacji i automotywacji,
• źródła i akumulatory naszej motywacji,
• złodzieje i destrukcja naszej motywacji,
• jak identyfikować i wzmacniać obszary pozytywnej motywacji?
• jak niwelować wpływ czynników odbierających motywację?
• praca z kreatywnym i twórczym poszukiwaniem motywacji,
• dobre praktyki – jak poznać swoją motywację? jak poznać motywację drugiej osoby?

Poziomy i głębia naszej motywacji  
• motywacja zewnętrzna – środowiskowa, systemowa, organizacyjna,
• motywacja wewnętrzna – postawy, poglądy, wartości,
• jak efektywnie pracować nad motywacją zewnętrzną?
• jak pracować nad budowaniem i rozwojem motywacji wewnętrznej?
• dobre praktyki - jak zobaczyć i wykorzystać siłę motywacji wewnętrznej człowieka?

Motywacja i motywowanie w Organizacji - motywacja systemowa
• systemy motywacji płacowej, systemy premiowania i nagradzania,
• motywacja rzeczowa, bonusy, przywileje – systemy kafeteryjne,
• motywacja warunków i organizacji pracy,
• polityka personalna świadomego rozwoju, poszukiwania talentów i kariery pracowników,
• systemy motywacyjne dla menedżerów i liderów – rozwój przywództwa,
• systemy motywacyjne zarządzania – karty wyników, MBO, Controlling,
• dobre praktyki – kiedy motywacja systemowa działa sprawnie? Co może ją ograniczać?

Motywacja i motywowanie w Organizacji - siła kultury organizacyjnej 
• czym jest kultura organizacyjna?
• jak działa pozytywna kultura motywacyjna? Co ją ukształtowało?
• jak i kiedy powstają toksyczne kultury organizacyjne? Jak je zmieniać?
• niebywała siła motywacji wynikająca ze zwyczajów, wartości, nawyków,
• jak kształtuje się kultura organizacyjna?
• w jakie sposób organizacja może kształtować kulturę organizacyjną?
• czynnik niszczące kulturę organizacyjną i atmosferę motywacji, 
• dobre praktyki – co należy wiedzieć aby wiedzieć i zarządzać kulturą organizacyjną?

Motywacja i motywowanie w Organizacji - menedżer jako kluczowe ogniwo,   
• przywództwo - czym jest? i dlaczego jest tak istotne w motywacji?
• przywództwo sytuacyjne – nowoczesna i logiczna forma motywacji,
• 10 zasad pracy nowoczesnego lidera w budowaniu motywacji,
• menedżer jako źródło energii i zaangażowania zespołu,
• kiedy menedżer jest toksyczny ?
• kiedy menedżer jest niemotywacyjny?
• kluczowe błędy w doborze menedżerów,
• kluczowe błędy w motywowaniu menedżerów i liderów,
• dobre praktyki – jak wybierać i jak motywować menedżerów?

Motywacja i motywowanie w Organizacji - komunikacja i relacje w organizacji    
• siła komunikacji interpersonalnej w budowaniu motywacji
• relacje - czym są? jak powstają? jakie niosą korzyści i zagrożenia?
• czym jest zaangażowanie w relacje - jak to rozumieć biznesowo w Organizacji?
• komunikacja systemowa jak działa? (rozmowy oceniające i rozwojowe)
• rola i efektywność szkoleń w organizacji – jak działamy komunikacyjnie i motywująco?
• rola i efektywność zebrań, narad w organizacji – jak działamy komunikacyjnie i kiedy motywująco?
• dobre praktyki: jak zbudować zasady komunikacji rozwijającej motywację?

Zmiana jako element koniczny w rozwoju i budowaniu motywacji
• jak rozumieć zmianę w Organizacji i w życiu prywatnym?
• na czym polega wychodzenie ze strefy komfortu?
• kiedy motywacja jest szczególnie zagrożona podczas procesu zmiany?
• jak utrzymać motywację do zmiany i podczas zmiany?
• dobre praktyki: jak wykorzystać coaching i mentoring w procesie rozwoju, zmiany? 

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak