+ 48 515 803 244
Rozwój Osobisty Menedżerów coaching, szkolenia, warsztaty, gry, badania Komunikacja, Przywództwo, Zespoły, Coaching
Badania Motywacji i Kultury Organizacyjnej
Systemy Oceny Okresowej i  Akademie Rozwoju

Komunikacja dla inżynierów szkolenie

                  

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA DLA INŻYNIERÓW

Komunikacja interpersonalna w środowisku technicznym

Typ szkolenia:  REALIZACJA NA ZAMÓWIENIE

Grupa Szkoleniowa: do 12 osób

Trener prowadzący :  Trener, Coach, Doradca -  Anacco Doradztwo Strategiczne i Szkolenia Biznesowe

Cena szkolenia: do uzgodnienia.  W zależności od zakresu merytorycznego, ilości  grup, wymagań organizacyjnych

ZGŁOSZENIE GRUPOWE 

W ramach  szkolenia otrzymają  Państwo:

- szkolenie, warsztaty, symulacje, omówienie naszych projektów  rozwoju osobistego w tym zakresie
- porady eksperta, opinie i analizy Państwa rozwiązań
- stały kontakt po szkoleniu z doradcą, trenerem lub coachem 

 

Cele jakie realizujemy na szkoleniu:

wypracowanie dobrych praktyk komunikowania się środowisk humanistycznych z pracownikami
i menedżerami grup technicznych, inżynierskich. Tworzenie jasnych obustronnie zrozumiałych komunikatów. Tworzenie dobrej atmosfery współpracy. Rozwiązywanie problemów tzw. grup interesów, silosów.


Najczęściej wymieniane oczekiwania naszych uczestników/Klientów:

- jak nawiązać współpracę mówiąc nieco innym językiem,
- wzajemne poszanowanie i kreowanie dobrych praktyk,
- jak wzmocnić komunikację bezpośrednią i kontakty międzyludzkie,
- wykorzystanie emocji w budowaniu kontaktu,
- tworzenie relacji i zaufania,
- jaka jest rola liderów


Program szkolenia:

Cele komunikowania się i nawiązywania kontaktu – zasady i efektywne techniki
- uzyskiwanie informacji,
- informowanie o czymś,
- tworzenie porozumienia, współpracy, zespołu,
- motywowanie, inspirowanie,
- zarządzanie sytuacją, procesem, działaniem,
- coaching, mentoring, praca nad rozwojem i nad zmianą osobistą,
- wywieranie wpływu, możliwa manipulacja

Motywacja (chęć) do komunikowania się
- nastawienie, przekonania, motywacje do pracy, celu, rozmówcy,
- presja otoczenia, zwyczaje, nawyki,
- wzory i zwyczaje na szczeblach kluczowych – tworzenie / niwelowanie barier między działami
- nastawienie i postrzeganie własnych interesów i interesów całości Organizacji – silosy
- jak budować pozytywne nastawienie do współpracy,
- jak przełamywać zwyczaje i stereotypy silosów,
- strach i obawy przed zmianami, jak pomagać w procesie zmiany osobistej

Komunikacja i relacja a moja motywacja do wykonywanej pracy
- jestem bo muszę – dajcie mi spokój,
- jestem bo muszę – ale wykonam pracę bo to uczciwe,
- jestem bo chcę, bo lubię – zrobię coś więcej,
- budowanie zespołu osób pozytywnie nastawionych,
- kreowanie wartości współpracy,
- mentoring i coaching dla menedżerów i osób zarządzających

Proces komunikowania się – zasady, narzędzia, techniki
- bezpieczne (najbardziej jednoznaczne) kanały komunikowania się,
- najczęstsze modalności w nadawaniu i odbieraniu komunikatu,
- techniczny feedback - na czym polega? 
- jak cel widzą inżynierowie, analitycy a jak humanista?
- komunikat jako mapa, schemat, plan
 
Lider jako kluczowe ogniwo  komunikacji i budowania relacji w środowisku technicznym
- nastawienie i motywacja lidera,
- jak stawiać cele jakie ma osiągać lider i jego zespół,
- jak zbudować chęć współpracy z innymi / niwelowanie silosów
- korzyści porozumienia i współpracy z innymi obszarami Organizacji,
- zaangażowanie i pasja w realizacji pracy,
- lider jako członek zespołu,
- jak dobrać ludzi i tworzyć efektywne zespoły,
- proces kształcenia i rozwoju pracownika w tym jego postaw i wartości

Techniczne i organizacyjne zakłócenia komunikacji 
- komputerowe systemy wspomagania zarządzania,
- poczta elektroniczna, - pisma,
- narady informacyjne,
- łańcuch delegowania i informacji,
- techniki rozwoju pracowników,
- zakresy zadań liderów i menedżerów

Osobowe zakłócenia komunikacji 
- różnice w poglądach, wartościach,
- różnice w zwyczajach, nawykach,
- motywacja osobista,
- różnice społeczne,
- wiedza – jej obszar

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak