+ 48 515 803 244
Projekty Dordcze projekty, wdrożenia, konsultacje, doradztwo Systemy Wynagradzania, Systemy Premiowania
Ocena Okresowa, Akademie Rozwoju, Profile Kompetencji
Systemy Zarządzania Przez Cele, Karty Wyników

Karty Wyników - MBO

Projekty Doradczekarty wyników MBP - projekty doradcze Anacco


Cele Projektu  Doradczego – Karta Wyników

 • Identyfikacja  i mapowanie procesów w Organizacji
 • Identyfikacja procesów  kluczowych
 • Wdrożenie systemu Kart Wyników  na bazie  Zrównoważonej Kart Wyników  (BSC)
 • Identyfikacja kluczowych stanowisk i ich celów (procesów, zadań)
 • Identyfikacja Kluczowych Wskaźników Efektywności ( KPI)
 • Systemy  delegowania KPI  na zadania i czynności
 • Budowa  systemu  zarządzania przez  cele ( zadania)  MBO
 • Budowa Kart Wyników ( delegowanie, pomiar, ocena, wnioski)
 • Systemy  oceniania i kontroli  wskaźników
 • Systemy  prognozowania, analizowania, zarządzania wynikami (MBO)
 • Systemy  motywacyjne oparte  na Kartach  Wyników

 

Karty Wyników   – Projektowanie

 • Strategia  i  strategie dziedzinowe
 • Mapowanie oraz  identyfikacja procesów kluczowych
 • System pomiaru  wskaźników kluczowych  (KPI)
 • System delegowania na procesy, cele, zdania ( MBO)
 • Projekty  Kart  Wyników – zadania, priorytety, wskaźniki, oceny, wnioski
 • Zasady  zarządzania MBO ( delegowanie personalne,  pomiar, ocena, wnioski)
 • Systemy  motywacyjne  dla Kart Wyników – premiowanie zadaniowe
 • Systemy  rozwoju  kwalifikacji i kompetencji – coaching, mentoring, ocena okresowa, itp.

Konsultacje i porody ekspertów w dziedzinie zarządzania przez cele

 


zarządzanie czasem szkolenia :: delegowanie zadań szkolenia :: zarządzanie przez cele MBO :: zrównoważona karta wyników  BSC ::  premiowanie pracowników szkolenie ::  opisy stanowisk pracy szkolenie :: systemy wynagradzania doradztwo :: premiowanie i nagradzanie doradztwo ::  opisy stanowisk pracy doradztwo ::  HR manager kontraktowy ::  badania organizacji :: coaching :: mentoring ::


 

karty wyników MBO - anacco

Polecamy szkolenie otwarte
"Nowoczesny Strateg"

 

CELE SZKOLENIA:

 • Co jest istotne  w silnej strategii biznesowej?
 • Jakie są  trendy, co będzie istotne w tworzeniu strategii w przyszłości?
 • Kim jest nowoczesny  Strateg  w firmie
 • Kto nim powinien być ?
 • Jak zbudować motywacyjną i efektywną strategię ?
 • Analizy strategiczne - jak wykonać? jak czytać wyniki?
 • Grupy i zespoły  dordztwa i wsparcia strategicznego
 • BSC jako narzędzie strategiczne
 • Wizja  i Misja  jako „Gwiazda  Polarna” dla strategii, motywacji i rozwoju
 • Jak pracują zespołu ds.  analizy  i realizacji strategii?
 • Zasady implementacji strategii w działaniach operacyjnych i MBO?
 • Cele systemów motywacyjnych w realizacji strategii ?

Szkolenie Otwarte - Strateg 

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak