+ 48 515 803 244
Rozwój Osobisty Menedżerów coaching, szkolenia, warsztaty, gry, badania Komunikacja, Przywództwo, Zespoły, Coaching
Badania Motywacji i Kultury Organizacyjnej
Systemy Oceny Okresowej i  Akademie Rozwoju

Formularze oceny okresowej – istotne elementy

 

Formularze stosowane do procesu oceny okresowej mogą być w formie tradycyjnej – papierowej lub w formie elektronicznej- dokumenty elektroniczne lub specjalna platforma do prowadzenia ocen i zarządzania rozwojem .

Formularze zasadniczo składają się z następujących elementów:


Metryczka formularza

 • dane identyfikacyjne ocenianego,
 • zajmowane stanowisko pracy,
 • dane oceniającego,
 • data oceny,
 • data poprzedniej oceny,
 • często również system uprawnień dostępu do wyników oceny i formularzy, 
 • itp.   

Informacje systemowe o ocenianym pracowniku

 • liczba i rodzaj godzin szkoleniowych
 • wyróżnienia i nagrody
 • coaching
 • upomnienia i kary
 • realizowane projekty,
 • zwolnienia i chorobowe
 • zastępstwa
 • itp

Ocena kompetencji ( profili kompetencyjnych)

 • lista ocenianych kompetencji
 • opisy i skala oceny wraz z odpowiednią interpretacją,
 • lista profili w grupach kompetencyjnych
 • miejsce na samoocenę i ocenę przełożonego – system 180,
 • w systemie 360  najczęściej oddzielne formularze lub systemy wprowadzania danych
 • bywa, że ten moduł zawiera od razu miejsce na ustalenia co należy dalej robić w związku z taką oceną – np.  rozwój, awans, szkolenia, coaching, zmiana stanowiska


Ocena realizacji zadań (MBO)

 • lista zadań, projektów na dany okres,
 • opisane co do wyniku i rezultatu końcowego (SMART),
 • wskaźniki opisujące kiedy cel został osiągnięty i w jakim stopniu,
 • zasady pomiarów cząstkowych – tzw między ocena,
 • zadania mogą być o charakterze mierzalnym lub bardziej uznaniowy,
 • zadania mogą dotyczyć zakresu zadań i również rozwoju osobistego, rozwoju relacji,
 • zadania mogą mieć charakter indywidulny lub grupowy,
 • bardzo ważne aby zadania były odpowiednio dobrane do ocenianego stanowiska pracy oraz poziomu rozwoju zawodowego pracownika,

Ten moduł wymaga przemyślenia czy go stosować. Jeśli organizacja ma sprawny system zarządzania zadaniami – ten system działa prawidłowo – czyli, są wyznaczane zadanie, są systemy  pomiaru  wyników, są systemy analizy i prognozowania np.  coantrlling. Taki system będzie dobrze funkcjonował w ramach oceny okresowej i będzie świetnym podsumowaniem działań rocznych pracownika. Ocena okresowa czerpie informacje z systemu MBO ( zarządzanie przez cele)  nie tworzy tego systemu -  to kluczowa sprawa podczas projektowania formularza oceny. Jeśli tak jednak nie jest, nie ma poprawnego systemu MBO,   to  ocena w tym module sprawi  wiele problemów w zakresie określania zadań i ich pomiaru a z czasem zostanie sprowadzona do bardzo ogólnikowych stwierdzeń i przestanie mieć jakikolwiek sens poza zabieraniem czasu.


Projektowanie indywidulnego rozwoju pracownika

Moduł ten wymaga odpowiedniego przeszkolenia i wiedzy kadry kierowniczej, wymaga również odpowiedniej kultury organizacyjnej i motywacji do tego procesu. Pierwszy  krok to identyfikacja obszaru w którym miałby być prowadzony rozwój.  Może to też być identyfikacja talentu i szczególnych uzdolnień oraz predyspozycji pracownika.

Mogą to być następujące obszary ( najczęściej spotykane):

 • obszar  merytoryczny – droga w kierunku specjalizacji merytorycznej,
 • obszar rozwoju osobistego – wartości, umiejętności, postawy, poglądy ( np. budowanie relacji, praca zespołowa, wystąpienia publiczne, itp.)
 • obszar rozwoju predyspozycji lidera, przywództwa, osoby zarządzającej ( motywacja, delegowanie, coaching, mentoring, komunikacja, itp.)   wiecej na ten temat ...

Poza narzędziami diagnostycznymi wymagane jest odpowiednie podejście do pracownika. Atmosfera współpracy, zaufania, motywacji, rozumienia celów. Ten moduł nie jest możliwy do wykonania w sposób formalny bez odpowiedniego zaangażowania stron oceny.  Oczywiście  deklaracje pracownika  i nawet wyniki można uzyskać metodą nakazową  - ale zmiana nie będzie miała trwałego charakteru.


Inne często występujące moduły  pomocnicze

 • moduł dotyczący pozostawienia lub zmiany stanowiska,
 • moduł awansu i wyróżnienia,
 • moduł szkoleniowo rozwojowy ( studia, projekty, szkolenia, coaching)

 

Formularz oceny jest jedynie prostym narzędziem w ramach pewnego systemu oceny pracowników

System oceny okresowej składa się z szeregu innych dokumentów -  wybrane kompetencje, opisy i profile kompetencyjne, skale oceny, procedury oceny, poradniki dla oceny, szkolenia i coaching kadry kierowniczej.

Sukces  systemu oceny okresowej -  wynika z celu w jakim go wprowadzono, zaangażowania kadry kierowniczej w kreowanie odpowiednich  wzorców i postaw oraz  kultury organizacyjnej w której rozwój jest ważny.

 • Jeśli członkowie organizacji chcą rozwoju  to każde narzędzie im do tego posłuży – nawet najprostszy system oceny  lub zrobią to bez systemu na poziomie indywidulnych działań i rozmów.
 • jeśli nie chcą rozwoju i mają postawy roszczeniowe – każde najlepsze narzędzie nie ma większych szans. Członkowie organizacji  nie zobaczą  rozwoju tylko obowiązek oceny lub możliwość negocjowania indywidulnych korzyści. W takim przypadku należy najpierw podjąć pracę u podstaw -  czyli wartości, kultura organizacyjna, odpowiednie postawy i zachowania kadry kierowniczej, zaangażowanie i motywacja kadry kierowniczej, itd.
   

Autor i opracowanie  materiału:  Sebastian Trzaska

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak