Wypełnij formularz:
 
  • Temat szkolenia: Wartościowanie Pracy
  • Kod szkolenia: WP/PR/2015/
  • Miejsce i data: Kraków
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:
Stanowisko:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Kod rabatowy:
Dane firmy:
Nazwa firmy:
Kod pocztowy, miejscowość:
Adres:
NIP:
Dane do faktury:
Uczestnicy:
Ilość uczestników:
Uczestnik 1: E-mail:
Warunki zgłoszenia:

Warunkiem udziału wymienionych wyżej osób w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia oraz uregulowanie wyliczonej należności w terminie 7  dni od daty otrzymania FV proforma

Warunki uczestnictwa:

  • Warunkiem  realizacji szkolenia jest zgłoszenie się minimalnej ilości osób zainteresowanych. Organizator  udzieli takiej informacji w terminie 21 dni przed terminem  szkolenia.
  • Koszt uczestnictwa w szkoleniu zawiera: udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia, lunch i serwis kawowy podczas szkolenia.
  • Miejsce i standard  sal szkoleniowych są podane w ofercie.  Miejsce organizacji szkolenia  może ulec zmianie – zmiana w obrębie tej samej miejscowości i o tym samym standardzie sal i ośrodka  szkoleniowego. W przypadku zmiany organizator niezwłocznie powiadomi  osoby zgłaszające i uczestników szkolenia.
  • Cena nie obejmuje kosztów przejazdów, kosztów noclegu, kosztów parkingu.
  • Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przesłany do uczestników najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  • W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, Zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 7 dni od odwołania zostanie zwrócony pełny koszt szkolenia.
  • wysłanie formularza zgłoszeniowego upoważnia firmę Anacco Doradztwo Strategiczna i Szkolenia Biznesowe do wystawienia faktury proforma i faktury VAT bez podpisu osoby zgłaszającej. Faktura zostanie wysłana na adres  Zgłaszającego w terminie 7 dni od daty  otrzymania zgłoszenia.

 

Anulowanie zgłoszenia udziału w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Organizator zwraca 100% wartości szkolenia  w terminie nie krótszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w okresie 20-5 dni przed szkoleniem – Organizator zwraca 80%  wartości szkolenia, rezygnacja w terminie 4-2 dni przed szkoleniem  - Organizator zwraca 50%  wartości szkolenia, rezygnacja na jeden dzień przed szkoleniem lub w dniu szkolenia jest równoznaczna ze 100%  pokryciem kosztów szkolenia osób zgłoszonych