+ 48 515 803 244
Zarządzanie Przez Cele (MBO) projekty, konsultacje, coaching, szkolenia, gry Systemy Wyznaczania i Oceny Zadań (MBO)
Delegowanie Zadań, Zarządzanie Czasem
Strategiczna Karta Wyników

Delegowanie zadań szkolenie

            

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA

DELEGOWANIE ZADAŃ

Techniki i narzędzia efektywnego delegowania zadań

 

To  szkolenie możemy zrealizować wspólnie z Państwem w  następujący sposób:

Szczegóły  oferty  merytorycznej jak i opisanej formy  współpracy udzieli nasz  konsultant

Zapraszamy  do kontaktu


Cele jakie realizujemy na szkoleniu

Delegowanie zadań  jest procesem codziennym dla menedżerów i osób zarządzających – czasami zbyt codziennym aby dostrzegać potrzebę zmiany i doskonalenia w tym zakresie. Nasze szkolenie daje wiedzę oraz szereg praktycznych doświadczeń jak prawidłowo i efektywnie delegować zadania. Co może stać się przeszkodą i kiedy jej nie dostrzegamy? Jak to robić z należytą motywacją  i współpracą zespołu. W jaki sposób rozwijać i doskonalić ten obszar pracy menedżera? 


Najczęściej wymieniane oczekiwania naszych uczestników/Klientów:

- co podnosi efektywność delegowania?
- jaki jest związek pomiędzy planowaniem a delegowaniem?
- jakie zastosować metody, zasady ustalania celów?
- jak poprawić organizację czasu pracy?
- jak usprawnić komunikację w delegowaniu zadań,
- jakich kompetencji i wiedzy potrzebuje menedżer, aby efektywnie delegować?
- co i jak rozwijać u pracowników, aby delegowanie było efektywne?
- na jakie błędy delegowania należy szczególnie uważać?


Program szkolenia

Czym jest delegowanie? Co delegujemy?
 


• na czym polega delegowanie?
• korzyści z delegowania,
• delegowanie zadań, celów do realizacji,
• delegowanie uprawnień,
• delegowanie odpowiedzialności,
• przygotowanie przełożonego i zespołu do efektywnego delegowania,
• dobre praktyki: jak zbudować motywację i korzyści z delegowania?

Jak ustalić i opisać zadanie i cel do delegowania?
• zasada koszyka zadań,
• zasada ograniczoności zasobów,
• metoda SMART,
• analiza SWOT w ustaleniu celów,
• analiza BCG w określaniu strategii i wyborze celów operacyjnych ,
• BSC (zrównoważona karta wyników) w ustaleniu celów,
• MBO – zarządzanie przez cele na czym polegają kary celów?
• Controling w ustaleniu celów i wskaźników oceny (KPI kluczowe wskaźniki sukcesu)
• mapowanie procesów i ustalenie priorytetów i celów
• dobre praktyki: jakich metod i praktyk używać dla efektywnego ustalania i delegowania celów?

Jak delegować uprawnienia i odpowiedzialność ?
• przygotowanie pracownika, podległego zespołu do pełnego delegowania,
• kto może otrzymać uprawnienia i w jakim celu?
• kto powinien otrzymać odpowiedzialność i jak to rozumiemy?
• dobre praktyki: kiedy i jak delegować uprawnienia i odpowiedzialność

Rola komunikacji w delegowaniu zadań
• poprawność komunikatu - zasady poprawnej komunikacji,
• typy osobowości a system komunikacji zadań i celów,
• typ i hierarchia stanowisk w strukturze, a komunikacja zadań,
• motywacyjny komunikat – zasady budowania kontaktu,
• informacja zwrotna i aktywna obserwacja,
• budowanie relacji – efektywny rozwój,
• dobre praktyki – efektywne komunikowanie i wspieranie realizacji zadań,

Lider, menedżer – jego rola w efektywności delegowania
• autorytet i przykład w motywacji do realizacji zadań,
• motywacja menedżera i system wartości a skuteczność delegowania,
• wiedza przełożonego konieczna do delegowania zadań,
• przywództwo sytuacyjne – odpowiedni dobór zadań,
• dobre praktyki – jak rozwijać umiejętności menedżerskie by efektywnie delegować,

Delegowanie zadań i zarządzanie czasem
• wyznaczanie priorytetów,
• metoda Pareto,
• zasady proporcji 10/90, 1/99,
• prawo Parkinsona,
• matryca Eisenhowera,
• metoda ALPEN,
• wyznaczanie priorytetów za pomocą metody ABC DE
• rozkład efektywności psycho-fizycznej cyklu dobowym, tygodniowym,
• zasady psychologii motywacji do realizacji zadań w danym czasie,
• dobre praktyki: wykorzystanie i efektywność metod w określonych warunkach,

Delegowanie zadań a czynniki destrukcji – jak im przeciwdziałać?
• kompetencje i motywacja przełożonego,
• kompetencje i motywacja zespołu,
• systemy delegowania i rozliczania oraz oceny zadań – systemy rozliczania,
• systemy motywacyjne w delegowaniu zadań,
• złodzieje czasu i  rozpraszacze uwagi,
• czynniki społeczne i kultura organizacyjna,
• dobre praktyki - identyfikacja zakłóceń i programy naprawcze
 

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak