+ 48 515 803 244
Rozwój Osobisty Menedżerów coaching, szkolenia, warsztaty, gry, badania Komunikacja, Przywództwo, Zespoły, Coaching
Badania Motywacji i Kultury Organizacyjnej
Systemy Oceny Okresowej i  Akademie Rozwoju

Coaching Menedżerski

Coaching w planowaniu  i tworzeniu strategii

Proces planowania a tym bardziej planowania strategicznego  to działania wymagające dużej wiedzy, współpracy ekspertów poszczególnych obszarów firmy. Działania zazwyczaj analityczne, finansowe, rzeczowe. 
Coaching daje nam platformę współpracy i tworzenia synergii zespołowej  najwyższej  kadry  zarządzającej.  Wspólne definiowanie wartości, celów, współpracy, tolerancji, otwartości, podejścia kreatywnego, wychodzenia ze strefy  komfortu, odwagi w zarządzaniu, zaufania, itp.

coaching menedżerski anacco

Coaching  jako element  usług  doradczych

Każdy  projekt doradczy (strategia, zarzadzanie przez cele,  systemy motywacji płacowej, systemy rozwoju osobistego, itp.) to ogromna odpowiedzialność  osób zamawiających jak  i nas  jako wykonawców.  Coaching pomaga nam w określeniu i właściwym zdefiniowaniu celów oraz sposobów realizacji projektów

  • Executive coaching
  • Coaching menedżerski
  • Coaching grupowy

Coaching jest elementem rozpoczynającym projekt , wspomagającym go w trakcie jego realizacji i na długo  po zakończeniu projektu daje platformę efektywnego  wdrożenia dla wielu menedżerów.

 

Coaching w procesach  szkoleniowych

Coaching pojawia nam się najczęściej  po szkoleniach, po sesjach follow up -  jest indywidulną lub grupową formą  pracy nad danym zachowaniem, kompetencją.  Inną  formą jest coaching po szkoleniach twardych – technicznych. Coaching ma charakter  pracy nad celami i ich realizacją. Również doskonały  element w analizach pracy zespołowej nad efektywnością pracy danego zespołu, analizą poziomu realizacji celów.


Coaching indywidulny

To  oferta dla każdego wg jego  indywidulnych  potrzeb. 

  • rozwój  osobisty, poszukiwanie inspiracji osobistych, zawodowych, biznesowych,
  • efektywne wchodzenie i przechodzenie zmian organizacyjnych, osobistych,
  • analiza własnej strefy  komfortu, potrzeb – odczuwania motywacji, zadowolenia, szczęścia
  • coaching relacji, coaching liderów,
  • coaching  kariery, rozwoju zawodowego, realizacji planów, itp.

Nasza  oferta jest kierowana głównie do specjalistów  i menedżerów – każdy  proces coachingu może być wspierany  mentoringiem ( wysokiej klasy wiedzą fachową w obszarach zarządzania i motywacji)

Nasze Nagrody:
logologo
Nasza Współpraca:
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
Rozwój OsobistyWynagradzanieZarządzanie Przez CeleOrganizacja pracy
©2013 anacco.pl - zobacz autora strony w Google+, profil strony w Google+
* pola obowiązkowe

Szanowni Państwo, materiały wysyłamy wyłącznie na zweryfikowane adresy służbowe
Ochrona AntySpam - przesuń suwak